Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112042019
  00017228
24.09.2019
  VaS - 17.08.2019 - 16.09.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  144.88,-
EUR
1112122019
  6020566031
24.09.2019
  byt Šancová - 10/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1112132019
  6020560112
24.09.2019
  byt Šancová - 10/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1112202019
  01/2012/SZ/IHPE
24.09.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 9/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1112212019
  02/2012/SZ/IHPE
24.09.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-9/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1112092019
  0750901002
24.09.2019
  byt č.11-Dúbravska - 11/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  149.25,-
EUR
1112102019
  0750901102
24.09.2019
  byt č.11-Dúbravska - 11/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  142.02,-
EUR
1112112019
  0750901202
24.09.2019
  byt č.11-Dúbravska - 11/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  124.83,-
EUR
1112072019
  obj.č.270/2019 z 12.9.19
24.09.2019
  oprava osvetlenia a dodanie žiaroviek - ubyt. DNV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  320.00,-
EUR
1112082019
  obj.č.272/2019 z 18.9.19
24.09.2019
  výmena magnetického zámku kanc.211 - Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  120.00,-
EUR
1112152019
  4101454080 / 5100000068
24.09.2019
  plyn - 10/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  2335.00,-
EUR
1112172019
  4202105728/4101454212
24.09.2019
  plyn 10/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4608.00,-
EUR
1111992019
  4100118411/8424396527
23.09.2019
  vyúčt.plynu - Dúbravská-01.01.19-31.08.19  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -3.55,-
EUR
1112002019
  4100085814/6300101425
23.09.2019
  vyúč.plynu 01.01.19-31.08.19-Śancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -4.56,-
EUR
1701552019
  PZS/111/2019/FF
23.09.2019
  ZPC - Šajgalík - Sofia - 11.10.19 - 13.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  585.00,-
EUR
1701562019
  PZS/113/2019/LK
23.09.2019
  ZPC-Kurthiová poist.-24.9.-26.9.19-MVTSA ERA MIN 2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  11.20,-
EUR
1820092019
  7770000061
23.09.2019
  poistenie motor.vozidiel - 23.12.2019 - 22.12.2020  ALLIANZ -Sl.poisťovňa a.s.
00151700
  724.88,-
EUR
1112012019
  obj.č.259/2019 z 6.9.19
23.09.2019
  vypracovanie nezávislého posudku proj.-SASPRO 2  efmc
12596647
  1500.00,-
EUR
1111952019
  obj.č.264/2019 z 10.9.19
20.09.2019
  smútočný veniec - prof.RNDr. Hindák DrSc.  Kvetinový servis s.r.o.
50532553
  184.90,-
EUR
1111982019
  obj.č.207/2019 z 26.6.19
20.09.2019
  výmena expanznej nádoby - PLV  Remeselné služby s.r.o.
51240378
  2519.87,-
EUR
1111962019
  Z-č. 5611862837
20.09.2019
  PHM - 03.09.2019 - 13.09.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  607.70,-
EUR
1111902019
  4100010722/6300010105
20.09.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.19 - 31.08.19 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -44.06,-
EUR
1111912019
  4100010730/6300010116
20.09.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.19 - 31.08.19 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -927.62,-
EUR
1111922019
  4100010739/6300010128
20.09.2019
  vyúčt.pynu - 01.01.19 - 31.08.19 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -25.45,-
EUR
1111932019
  4100010757/6300010148
20.09.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.19 - 31.08.19 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -113.42,-
EUR
1111942019
  4100010749/6300010137
20.09.2019
  vyúčt.plynu - 01.01.19 - 31.08.19 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  531.98,-
EUR
1111872019
  17227
19.09.2019
  VaS-16.08.19 - 15.09.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1111892019
  obj.č. 258/2019 z 5.9.19
19.09.2019
  real.elekt.aukcie za prev.vlast.- Kaluža,Kuč.dol.  eBIZ Procurement s.r.o.
36234141
  456.00,-
EUR
1111882019
  
19.09.2019
  refakt. - stočné a vodné za - 08/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  31.20,-
EUR
1111972019
  obj.č.250/2019 z 23.8.19
19.09.2019
  dodávka a montáž zabezp. systému - chaty Donovaly  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  5996.15,-
EUR
1152052019
  Zmluva
19.09.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  105.01,-
EUR
1152062019
  Zmluva
19.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  895.68,-
EUR
1152002019
  Zmluva
18.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  121.88,-
EUR
1152012019
  Zmluva
18.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  201.00,-
EUR
1152032019
  Zmluva
18.09.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  641.08,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)