Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152132019
  Zmluva
01.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  340.60,-
EUR
1112412019
  obj.č. 199/2019 z 21.6.19
01.10.2019
  Vyčistenie odkvapových rín na chatách - SENEC  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  360.00,-
EUR
1112382019
  ZoD č. TS/14/0022-2
01.10.2019
  vykonanie ročnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  2832.60,-
EUR
1152142019
  Zmluva
01.10.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  282.98,-
EUR
1112392019
  4100059207/3100059238
01.10.2019
  vyúčtov. plynu 01.01.19 - 31.08.19 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3945.41,-
EUR
1112402019
  4100023511
01.10.2019
  vyúčtov. plynu - 01.01.19 - 31.08.19-Trenč.Tepl.  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -211.69,-
EUR
1152122019
  Zmluva
01.10.2019
  potraviny - ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  254.55,-
EUR
1152102019
  Zmluva
30.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  412.54,-
EUR
1112352019
  Z 1092013
30.09.2019
  dodávka a výmena batérií EPS hlásičoch v ub.Royová  TAST spol.s.r.o.
35810068
  34.08,-
EUR
1112372019
  obj.č.275/2019 z 19.9.19
30.09.2019
  knihy-,,Celok je jednoduchší ako jeho -Noc Výskum.  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  120.00,-
EUR
1112362019
  obj.č.252/2019 z 26.8.19
30.09.2019
  výmena chladiacej technológie - ZJ  Harceg Miroslav
11798068
  2400.00,-
EUR
1112342019
  421902411463
30.09.2019
  Bezp. SIM MP-Mesačný popl. SIM - Donovaly  JABLOTRON
31645976
  5.99,-
EUR
1152092019
  Zmluva
30.09.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  357.66,-
EUR
1152112019
  Zmluva
30.09.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  226.31,-
EUR
1112302019
  obj.č. 237/2019 z 13.8.19
26.09.2019
  služby - poradenstvo na akciu - VÍNO SAV  Falernum spol. s.r.o.
47929367
  700.00,-
EUR
1112312019
  obj.č.274/2019 z 19.9.19
26.09.2019
  tlač brožúry - Stratégie SAV 2030  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1008.00,-
EUR
1701572019
  
26.09.2019
  ZPC-dobrop.za zruš.letenky-Dolná-Lisabon-MRP NEUR.  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  -45.00,-
EUR
1112322019
  obj.č.278/2019 z 20.9.19
26.09.2019
  tonery - originál + renovácia  MIP s.r.o., Prievidza
31629784
  3839.18,-
EUR
1112332019
  00017230
26.09.2019
  VaS, ZV - 11.08.19 - 10.09.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  164.77,-
EUR
1112262019
  Zmluva
25.09.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  729.82,-
EUR
1112272019
  Zmluva
25.09.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  55.00,-
EUR
1112242019
  obj.č.276/2019 z 19.9.19
25.09.2019
  kaligrafické vypísanie písma na diplom-Medaila  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  93.00,-
EUR
1112282019
  
25.09.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 08/19 -zál.9/19 - Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1357.92,-
EUR
1112292019
  
25.09.2019
  Ref.rozúčtov.energií-8/19,záloha 9/19-Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  153.40,-
EUR
1112232019
  obj.č.266/2019 z 12.9.19
25.09.2019
  Propágacia vedy smerom ku školám-Sociálna analýza  FUSION, s.r.o.
35951877
  4500.00,-
EUR
1112252019
  obj.č.267/2019 z 12.9.19
25.09.2019
  servis multif. zariad.-OKI ES8461-kanc.204- Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  174.60,-
EUR
1112222019
  obj.č.265/2019 z 12.9.19
24.09.2019
  organiz.eventu-Vedci sa stretávajú s učit.-Soc.ana  Veda nás baví, n.o.
45741697
  4500.00,-
EUR
1112182019
  Uznesenie 16C/247/2015
24.09.2019
  Náhrada - 9/19 - nájomn.za užívanie pozemku 3237/3  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1152072019
  Zmluva
24.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  317.77,-
EUR
1152082019
  Zmluva
24.09.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  87.50,-
EUR
1112192019
  obj.č.277/2019 z 20.9.19
24.09.2019
  zabezpečenie - Noc Výskumníka 2019  gooseberry s.r.o.
44957521
  19350.00,-
EUR
1112052019
  Zmluva 2785
24.09.2019
  technická ochrana objektu - 9/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1112062019
  Zmluva 3183
24.09.2019
  technická ochrana objektu - 9/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1112162019
  3110046793
24.09.2019
  záloha el.ener.- 10/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1112142019
  Zmluva 701.04
24.09.2019
  Teplo za - 10/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2145.53,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)