Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1112692019
  obj.č.194/2019 z 20.6.19
04.10.2019
  dodávka a montáž samozatvárač.dverí- Penz.Bystrina  Remeselné služby s.r.o.
51240378
  1291.20,-
EUR
1112682019
  Zmluva
04.10.2019
  Tematický monitoring médií za - 9/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1112612019
  4140000855 Z 29.6.10
04.10.2019
  Káblová televízia 01.10.19 - 31.12.19 - ubyt.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  77.40,-
EUR
1112622019
  4140000854 z 29.6.10
04.10.2019
  Káblová televízia 01.10.19-31.12.19- ubyt -.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1112632019
  4140000853 z 29.6.10
04.10.2019
  Káblová televízia 01.10.19-31.12.19 - ubytov.Dúbr.  SATRO s.r.o., Bratislava
31335161
  80.40,-
EUR
1152162019
  Zmluva
03.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  246.96,-
EUR
1152152019
  Zmluva
03.10.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  229.79,-
EUR
1152172019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
03.10.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1701592019
  PZS/75/2019/FF
03.10.2019
  ZH - MAD  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  236.00,-
EUR
1112582019
  obj.č.174/2019 z 11.6.19
03.10.2019
  školenia pre riaditeľov ústavov SAV  Civitta Slovakia, a.s.
36740454
  30000.00,-
EUR
1112602019
  obj.č.285/2019 z 2.10.19
03.10.2019
  stravné lístky - 500 ks / á 3,83 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  1937.98,-
EUR
1112592019
  Zmluva
03.10.2019
  SANET-poskyt. služby počítač. siete-VII.-IX.2019  SANET-Združenie
17055270
  11617.87,-
EUR
1112572019
  7024976
03.10.2019
  rozšírený internet - 10/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1701602019
  PZS/95/2019/FF
03.10.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  641.70,-
EUR
1701632019
  PZS/024/2019/REF
03.10.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  1508.40,-
EUR
1701582019
  4160/OMS/FF/19
03.10.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  185.00,-
EUR
1701612019
  refundácia
03.10.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  779.60,-
EUR
1701622019
  PZS/91/2019/FF
03.10.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  561.90,-
EUR
1701642019
  uznesenie 25. P SAV
03.10.2019
  Ref.cestov.nákl. - Ing.Budinská, PhD.-Čína  Ústav informatiky SAV
17055555
  108.30,-
EUR
1112422019
  4100001185/3100000384
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1112432019
  4100059207/3100059238
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1112442019
  4100023511
02.10.2019
  plyn 10/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1112452019
  4100118411/3100324998
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1112462019
  4100085814/3100197715
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1112472019
  4100010757/3100037542
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  85.00,-
EUR
1112482019
  4100010749/3100037532
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  152.00,-
EUR
1112492019
  4100010739/3100037524
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  51.00,-
EUR
1112502019
  4100010730/3100037515
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  500.00,-
EUR
1112512019
  4100010722/3100037510
02.10.2019
  plyn - 10/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  168.00,-
EUR
1112542019
  Zmluva
02.10.2019
  pranie bielizne - 9/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1216.00,-
EUR
1600032019
  obj.č.234/2019 z 1.8.19
02.10.2019
  preprava osôb-rekr. poznávací zájazd-26.9.-29.9.19  APEX Solutions ,Bratislava
44642831
  2121.60,-
EUR
1112532019
  Zmluva
02.10.2019
  9/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1112522019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
02.10.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1112552019
  obj.č.262/2019 z 9.9.19
02.10.2019
  tlač obojstr. vizitiek s razbou - SIMAN  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  96.00,-
EUR
1112562019
  
02.10.2019
  údržba zelene,chodníkov a komunik.-NEKO-IV.Q.2019  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  22.86,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)