Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152182019
  Zmluva
08.10.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  57.96,-
EUR
1152192019
  Zmluva
08.10.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  225.79,-
EUR
1152202019
  Zmluva
08.10.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  24.84,-
EUR
1112802019
  OM 00058496
08.10.2019
   ZV - 03.07.19 - 02.10.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  17.70,-
EUR
1112812019
  OM 00036802
08.10.2019
  VaS, ZV - 03.09.19 - 02.10.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1112952019
  18987374,18987696,18987699
08.10.2019
  intern.,Telef.poplat.-10/19,09/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  394.22,-
EUR
1112962019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
08.10.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 9/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  574.31,-
EUR
1112972019
  19172355, 19172359
08.10.2019
  Telef.poplatky - 10/2019, 09/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  106.03,-
EUR
1112942019
  
08.10.2019
  Tlmočenie na Ú SAV-tlačová konferencia 4.7.2019  PERCIPIUM
50147013
  120.00,-
EUR
1112832019
  3105189687
08.10.2019
  elektr.energie -01.10.19 - 30.11.19 - Royová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  155.83,-
EUR
1112842019
  3105034186
08.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1112852019
  3105169208
08.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1112862019
  3105254227,3105265666
08.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1112872019
  3105104416
08.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1112882019
  3105204418
08.10.2019
  elektr.ener.- 10/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1112892019
  3105000748
08.10.2019
  elektr.energia - 01.10.19 - 30.11.19 - Konventná  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  40.00,-
EUR
1112902019
  3106024848
08.10.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2447.94,-
EUR
1112912019
  3110046793
08.10.2019
  vyúčt. elektr. energie - 9/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  11917.42,-
EUR
1112922019
  3105184226
08.10.2019
  elektr.energia - 9/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  222.82,-
EUR
1112932019
  3106033847/6410011576
08.10.2019
  elektr.energia - 9/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  922.10,-
EUR
1112822019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
08.10.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  37.07,-
EUR
1112722019
  3105171865
07.10.2019
  elektr.energia - 9/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  92.88,-
EUR
1112732019
  3102228484
07.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1112742019
  3105171861
07.10.2019
  elektr.energia - 9/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  149.33,-
EUR
1112752019
  3105193450
07.10.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1112762019
  0001084357
07.10.2019
  internet, Analog.televízia -10/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  72.10,-
EUR
1112772019
   118021778, 9406,4000258680
07.10.2019
  Vodné - 29.6.19 - 30.9.19 - Staré Hory  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  6.08,-
EUR
1112792019
  obj.č.68/2019 z 11.3.19
07.10.2019
  vyhotov.časopisu- AKADÉMIA správy SAV č.4/19  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1112702019
  OM00017231
07.10.2019
  VaS , ZV - 27.08.19 - 26.09.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  484.52,-
EUR
1112712019
  00002329
07.10.2019
  VaS - 02.09.19-01.10.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  11.17,-
EUR
1112782019
  
07.10.2019
  čistenie kanalizácie - Ú SAV  Miroslav Marek
32066848
  238.80,-
EUR
1112642019
  00017234
04.10.2019
  ZV - 9/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  45.35,-
EUR
1112652019
  00017233
04.10.2019
  ZV - 9/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1112662019
  00036801
04.10.2019
  ZV - 9/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.17,-
EUR
1112672019
  00036800
04.10.2019
  ZV - U SAV 9/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  78.52,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)