Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113162019
  obj. č. 273/2019 z 18.9.2019
14.10.2019
  dodávka a montáž laminatových parkiet Ú SAV  Gumparko s.r.o., Galanta
44054521
  1800.70,-
EUR
1113152019
  obj. č. 289/2019 z 3.10.2019
14.10.2019
  občer. - Zasadnutie Pléna Snemu SAV - 8.10.2019  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  92.00,-
EUR
1113142019
  
14.10.2019
  Zbierka zákonov - 5. preddavok za rok 2019  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  168.00,-
EUR
1113182019
  platba
14.10.2019
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  223.64,-
EUR
1152262019
  Zmluva
14.10.2019
  potraviny ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  647.40,-
EUR
1113172019
  Zmluva
14.10.2019
  príprava procesu participat.plánov.-etapa CIELE 03  OZ Utopia
42178509
  2957.34,-
EUR
1113192019
  obj. č. 234/A/2019
14.10.2019
  stravovanie na RRP pre zam. Ú SAV 26.9.19-29.9.19  Centrum spoločných činností SA
00398144
  1843.69,-
EUR
1113132019
  
14.10.2019
  Poplatok SIM karta IV.Q.2019-Vlárska, Donovaly  JABLOTRON
31645976
  23.93,-
EUR
1152252019
  Zmluva
14.10.2019
  potraviny ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  162.13,-
EUR
1113122019
  Zmluva 701.04
11.10.2019
  vyúčt. tepla za - 9/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  181.39,-
EUR
1113092019
  0001026246
11.10.2019
  internet - 10/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1113102019
  0001026246
11.10.2019
  Telef.poplatky - 10/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1113112019
  Zmluva
11.10.2019
  paušalné práce údržba 09/2019-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1701692019
  PZS/83/2019/LK
10.10.2019
  ZH - MAD  Matematický ústav SAV
00166791
  243.60,-
EUR
1113072019
  4202105728/4101454212
10.10.2019
  vyúčtov. plynu - 9/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -268.24,-
EUR
1113082019
  4101454080 / 5100000068
10.10.2019
  vyúčtov. plynu - 9/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -227.58,-
EUR
1152212019
  Zmluva
10.10.2019
  potraviny ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  752.96,-
EUR
1152232019
  Zmluva
10.10.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  105.01,-
EUR
1113062019
  Mgr. Jakubičková, Mgr. Teglássyová
10.10.2019
  škol. -Praktické príklady zadávania podl. zákazky  OTIDEA s.r.o.,
47139200
  216.00,-
EUR
1152242019
  Zmluva
10.10.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  470.71,-
EUR
1152222019
  Zmluva
10.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  244.90,-
EUR
1800492019
  platba kartou
09.10.2019
  Platba kartou-Šajgalík-ubyt.-Košice-30.9.19-3.10.  VUB Banka
31320155
  319.50,-
EUR
1800502019
  platba kartou
09.10.2019
  Platba kartou-Vasi-ubyt.-Košice-30.9.19-3.10.19  VUB Banka
31320155
  319.50,-
EUR
1113012019
  obj.č.279/2019 z 20.9.19
09.10.2019
  bežný preklad zo slovenčiny do latinčiny  LEXMAN, s.r.o.
36810657
  29.98,-
EUR
1113022019
  EX40146/2003
09.10.2019
  zastavenie exek., trovy-Štenda,  Exekútorsky úrad-Dobrodenková
34049606
  382.66,-
EUR
1113032019
  EX40145/2003
09.10.2019
  zastavenie exek., trovy-Štenda,  Exekútorsky úrad-Dobrodenková
34049606
  116.50,-
EUR
1113052019
  obj.č.1/2019 z 3.1.19
09.10.2019
  1x za štvrťr.servis+mazanie+3 mesač.odb.preh.-Vlár  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  660.00,-
EUR
1112982019
  1010053203
09.10.2019
  Tel.hovory - 09/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  174.26,-
EUR
1112992019
  5.93981/3107009708
09.10.2019
  Tel.hovory - 09/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1526.62,-
EUR
1113002019
  3107009710
09.10.2019
  Alcatel LINKHUB HH 40V-mobilný HARDWARE  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  89.00,-
EUR
1701682019
  PZS/120/2019/BI
09.10.2019
  ZPC-Bibová-Miláno-21.10.-25.10.-MRP Transcan 2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  182.50,-
EUR
1113042019
  Z-č. 5611862837
09.10.2019
  PHM - 17.09.2019 - 30.09.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  546.19,-
EUR
1701662019
  
08.10.2019
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  892.30,-
EUR
1701672019
  refundácia
08.10.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  540.00,-
EUR
1701652019
  OMS/108/2019/ZC
08.10.2019
  ZPC-stor.let.+Siman-Vilnius-30.9.-3.10-MVTS A  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  367.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)