Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1801302019
  Príkazná zmluva
20.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška-MoRePRO  Jastrzebska Agnieszka prof.
  100.00,-
EUR
1116802019
  obj.č.383/2019 z 4.12.19
20.12.2019
  Nábytok - DNV  MERKURY SHOP, s.r.o.
51231735
  4779.00,-
EUR
1152972019
  Zmluva
20.12.2019
  potraviny ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1881.78,-
EUR
1116752019
  17227
20.12.2019
  VaS-16.11.19 - 15.12.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1116762019
  00017230
20.12.2019
  VaS, ZV - 11.11.19 - 10.12.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  95.66,-
EUR
1116772019
  obj. 84/2019 z 14.3.19
20.12.2019
  elektrom.práce a dodávku mat.-oprava kom.kot.Ú SAV  AEPS spol. s.r.o.
34136983
  1002.20,-
EUR
1801292019
  Príkazná zmluva
20.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľa prihláška-MoRePRO  Fidler Josef Prof., Dr.
  100.00,-
EUR
1116712019
  obj.č.68/2019 z 11.3.19
20.12.2019
  vyhotov.časopisu- AKADÉMIA správy SAV č. 6/19  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1116722019
  obj.č.397/2019 z 10.12.19
20.12.2019
  tlač a vydanie reprezent. publikácie SAV 2020  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1815.00,-
EUR
1116782019
  Uznesenie 16C/247/2015
20.12.2019
  Náhrada- 12/19 - nájomn.za užívanie pozemku 3237/3  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1801272019
  patba kartou
20.12.2019
  platba kartou - repre na sklad  VUB Banka
31320155
  213.00,-
EUR
1116792019
  obj.č.412/2019 z 17.12.19
20.12.2019
  Server HP - výp.technika  EASTNET, s.r.o.
36385492
  3374.40,-
EUR
1116732019
  obj.č.413/2019 z 18.12.19
20.12.2019
  softwér pre virtualizáciu s licenciou 1 rok  EASTNET, s.r.o.
36385492
  7185.60,-
EUR
1116742019
  obj.č.414/2019 z 18.12.19
20.12.2019
  disky SATA/SAS  EASTNET, s.r.o.
36385492
  6048.00,-
EUR
1152942019
  Z-23.4.2007
19.12.2019
  potraviny  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  49.80,-
EUR
1116692019
  obj.č.282/2019 z 1.10.19
19.12.2019
  odstránenie havarij. stavu na dažďovom zvode-Ú SAV  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  432.00,-
EUR
1190192019
  Zmluva
19.12.2019
  Zemné a výkopové práce a mont. vonk.lež.kan.-Chem.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  121744.97,-
EUR
1116702019
  obj.č.372/2019 z 27.11.19
19.12.2019
  mäsové výrobky na 19.12.2019  Štefan Prístavka Mäso Reštau.
10868585
  293.70,-
EUR
1190182019
  Zmluva
19.12.2019
  demont.a spätná montáž.kanaliz. rozvodu-Chem.ústa  Stavo Fondy SK s.r.o.
48215210
  209344.20,-
EUR
1116672019
  0001026246
19.12.2019
  internet LTE- 28.11.19-30.11.19, 12/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  258.00,-
EUR
1116682019
  0001084357
19.12.2019
  internet, Analog.televízia -12/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1152952019
  Zmluva
19.12.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  718.83,-
EUR
1152962019
  Zmluva
19.12.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  305.01,-
EUR
1116662019
  obj.č.339/2019 z 5.11.19
19.12.2019
  zabezpečenie dymovej signalizácie požiaru ubytovňa  ELKRAUS s.r.o.
51096447
  6835.22,-
EUR
1116632019
  
19.12.2019
  úprava svietidiel na led žiarivky a dodávka -Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  359.40,-
EUR
1116642019
  obj.č.365/2019 z 21.11.19
19.12.2019
  Lounge kreslo - ref. asistenta predsedu SAV  TON - SLOVENSKO, spol. s.r.o.
35783184
  4513.56,-
EUR
1702792019
  PZS/175/2019/LD
19.12.2019
  reklamné predmety - Excelentný výskum  PN Print s.r.o.
31428908
  2056.80,-
EUR
1801262019
  Príkazná zmluva
19.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ - MoRePRO  Johannes Overgaard prof
  100.00,-
EUR
1702782019
  PZS/166/2019/LD
19.12.2019
  propag. predmety - Excelentný výskum  Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
  831.60,-
EUR
1702772019
  
18.12.2019
  NK - Žiaran prof.-Poľsko30.6.19-5.7.19  Slovenská technická univerzita
00397687
  350.00,-
EUR
1116562019
  
18.12.2019
  Licencie CITRIX  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  12560.28,-
EUR
1116592019
  01/2012/SZ/IHPE
18.12.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 12/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1116602019
  02/2012/SZ/IHPE
18.12.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-12/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1152922019
  Zmluva
18.12.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  967.22,-
EUR
1116622019
  obj.č.390/2019 z 5.12.19
18.12.2019
  servis zariadenia - tlačiareň - KM BH 211- Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  51.60,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)