Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152312019
  Zmluva
22.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  138.82,-
EUR
1800522019
  patba kartou
22.10.2019
  platba kartou - prof. Šajgalík  VUB Banka
31320155
  45.40,-
EUR
1113372019
  obj. č. 291/2019 z 4.10.2019
22.10.2019
  kontrola hasiacich prístrojov - Senec  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  20.74,-
EUR
1113382019
  obj. č. 291/2019 z 4.10.2019
22.10.2019
  kontrola hasiacich prístrojov - Konventná  ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA
11810033
  50.46,-
EUR
1113312019
  Zmluva
21.10.2019
  vyúčtov.elekr.energie-01012019-09102019 -Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  176.00,-
EUR
1113342019
  Zmluva č. 0109/2013
21.10.2019
  mes.štvr.roč.kont.a odb.preh. a skuš.EPS-Royova  TAST spol.s.r.o.
35810068
  1065.96,-
EUR
1113352019
  obj. č. 295/2019 z 8.10.2019
21.10.2019
  vyhot. a dodanie pasportov tlak. nádob - Vlárska  Alena Bolová - TlakTest
36972495
  698.00,-
EUR
1113322019
  17227
21.10.2019
  VaS-16.09.19 - 15.10.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1113332019
  obj. č. 296/A/2019 z 8.10.2019
21.10.2019
  Oprava ľav. zad.blatníka - Nissan Leaf - BL492RP  PARTL Univerzal, BA
11893478
  235.00,-
EUR
1701782019
  PZS/71/2019/FF
21.10.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  694.50,-
EUR
1701792019
  PZS/140/2019/BI
21.10.2019
  ZPC-Bibová-Miláno ubyt-21.10.-25.10.19-MRP Trans.2  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  699.00,-
EUR
1701802019
  PZS/134/2019/FF
21.10.2019
  ZPC-Vasi-Praha-ubyt.-30.10.19-31.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  159.00,-
EUR
1113282019
  Zmluva
18.10.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 11/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1152272019
  Zmluva
18.10.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  972.19,-
EUR
1152302019
  Zmluva
18.10.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  195.55,-
EUR
1113292019
  
18.10.2019
  náklady za mesiac - 09/2019 - šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13882.14,-
EUR
1152282019
  Zmluva
18.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  373.94,-
EUR
1152292019
  Zmluva
18.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  108.82,-
EUR
1113302019
  obj. č. 16/2019 z 17.1.2019
18.10.2019
  masérske služby zamestnancov SAV - III. Q. 2019  Ing.Katarína Matulíková
40098711
  880.00,-
EUR
1800512019
  platba kartou
18.10.2019
  platba kartou  VUB Banka
31320155
  169.18,-
EUR
1113252019
  obj. č. 0293/2019 z 7.10.2019
17.10.2019
  demontáž a mon. nového zar. na úpravu vody  Ing. Milan Dumanov - RACIO
22650318
  1320.00,-
EUR
1113272019
  obj. č. 283/2019 z 2.10.2019
17.10.2019
  realizácia služieb verejného obstarávania  AMIRE s.r.o.
50354540
  500.00,-
EUR
1701752019
  PZS 030/2019 REF
17.10.2019
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  360.00,-
EUR
1701762019
  PZS 031/2019 REF
17.10.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  424.20,-
EUR
1701772019
  PZS/85/2019/LK
17.10.2019
  ZH - MAD  Parazitologický ústav SAV
00586951
  835.20,-
EUR
1113242019
  Zmluva
16.10.2019
  Prenájom Bagra - Takeuchi TB215R  CONTAINER SERVICES s.r.o.
36621919
  600.00,-
EUR
1701742019
  2406511444
16.10.2019
  ročné cest. poistenie 13.11.19-12.11.20-Šajgalík  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  55.08,-
EUR
1113232019
  obj. č. 292/2019 z 4.10.2019
15.10.2019
  vyhotovenie a dodanie pasportu expaznej nádoby  TLAKON SK, s.r.o.
36410195
  103.56,-
EUR
1113212019
  
15.10.2019
  refakt. - vodné a stočné za - 9/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  20.05,-
EUR
1701732019
  4346/OMS/FF/19
15.10.2019
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  194.25,-
EUR
1701702019
  PZS/129/2019/LK
15.10.2019
  ZPC-Kurthiová-Brusel 17.11.19-20.11.19-MVTS A  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  515.00,-
EUR
1701712019
  PZS/130/2019/FF
15.10.2019
  ZPC-Gálik-Atény-let.+ub.-29.10.19-31.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  543.00,-
EUR
1701722019
  PZS/131/2019/FF
15.10.2019
  ZPC-Šajgalík-Belehrad-27.10.19-29.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  819.00,-
EUR
1113222019
  
15.10.2019
  Poštové služby - 9/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  369.95,-
EUR
1113202019
  Zmluva
15.10.2019
  upratovacie a čistiace práce - 9/2019 - U SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  1883.20,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)