Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152382019
  Zmluva
29.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  268.99,-
EUR
1152392019
  Zmluva
29.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  129.36,-
EUR
1113572019
  ZoD č. TS/14/0022-2
29.10.2019
  vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  108.00,-
EUR
1701862019
  PZS/118/2019/ZP
29.10.2019
  fórum SAV - TUBITAK - 6.10.19 - 8.10.19  Centrum spoločných činností
00398144
  2342.22,-
EUR
1152412019
  Zmluva
29.10.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  128.34,-
EUR
1113562019
  obj.č.314/2019 z 22.10.2019
29.10.2019
  servis zariadenia Konica Minolta 211, 162 - Ú SAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  93.60,-
EUR
1152372019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
29.10.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  172.80,-
EUR
1113552019
  
28.10.2019
  refund. cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  66.20,-
EUR
1113522019
  3105131771
28.10.2019
  vyúčtov.elek.energ.-preplatok-01.01.10.19-17.10.19  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -77.75,-
EUR
1113532019
  Zmluva
28.10.2019
  Podpora SOFTIP - IV.Q.2019  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  8642.92,-
EUR
1113542019
  refundácia
28.10.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  124.56,-
EUR
1113502019
  refun.
25.10.2019
  refundácia cestov. nákladov - komisia Vega  Ústav zoológie SAV
00679097
  50.00,-
EUR
1701842019
  PZS/137/2019/FF
25.10.2019
  ZPC-ubytovanie-Oravec-Praha- 21.10.19 - 22.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  159.00,-
EUR
1701852019
  PZS/136/2019/FF
25.10.2019
  ZPC-ubytov.-Gálik,Siman-Praha- 21.10.19 - 22.10.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  318.00,-
EUR
1152362019
  Zmluva
25.10.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.60,-
EUR
1113512019
  Zmluva
25.10.2019
  repre - na sklad  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  233.82,-
EUR
1113452019
  00017230
24.10.2019
  VaS, ZV - 11.09.19 - 10.10.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  68.92,-
EUR
1113462019
  00017228
24.10.2019
  VaS - 17.09.2019 - 16.10.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  258.56,-
EUR
1113482019
  obj.č.296/2019 z 8.10.19
24.10.2019
  náhradná výsadba v Areáli SAV  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  1536.07,-
EUR
1152332019
  Zmluva
24.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  117.96,-
EUR
1152342019
  Zmluva
24.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  97.80,-
EUR
1113472019
  obj.č.306/2019 z 16.10.19
24.10.2019
  servis zariadenia OKI ES8461-sekr. PSAV  REFICIER JTL s.r.o.
35751819
  81.60,-
EUR
1152352019
  Zmluva
24.10.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  832.14,-
EUR
1113442019
  
24.10.2019
  Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 09/19 -zál.10/19- Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  1703.09,-
EUR
1113492019
  
23.10.2019
  Ref.rozúčtov.energií- 9/19,záloha 10/19 -Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  81.68,-
EUR
1113412019
  obj. č. 298/2019 z 11.10.2019
23.10.2019
  odvoz a likvidácia starého nábytku - DNV  Mgr. Juraj Kvietok - PROGO
50660632
  1650.00,-
EUR
1113432019
  obj. č. 271/2019 z 16.9.2019
23.10.2019
  pravidelná prehliadka EZA MP 150 - PLV  TTS MARTIN s.r.o.
36394327
  641.53,-
EUR
1701812019
  UVS/112/2019/FF
23.10.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  90.00,-
EUR
1701822019
  PZS/95/2019/LK
23.10.2019
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  154.50,-
EUR
1113422019
  
23.10.2019
  Účtovné súvzťažnosti 2019 - ETO  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  54.98,-
EUR
1113402019
  prihláška
22.10.2019
  inzercia-riaditeľ-Paraz.Ú,ÚKraj.Eko.,Arch.Ú SAV  PETIT PRESS a.s., Bratislava
35790253
  99.62,-
EUR
1113392019
  Z-č. 5611862837
22.10.2019
  PHM - 1.10.2019-15.10.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1145.78,-
EUR
1152322019
  Zmluva
22.10.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  840.07,-
EUR
1113362019
  obj. č. 307/2019 z 16.10.2019
22.10.2019
  odvoz elektroodpadu - DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  68.40,-
EUR
1701832019
  PZS 119/2019/ZP
22.10.2019
  preprava osôb-autobus-MVTS A-TUBITAK-8.10.2019  BLAGUSS SLOVAKIA
35796251
  330.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)