Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1113862019
  Uznesenie P SAV
04.11.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-8.-9./ 2019-PMV BA  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  125.01,-
EUR
1113882019
  refundácia
04.11.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  178.54,-
EUR
1113892019
  refundácia
04.11.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  62.70,-
EUR
1114712019
  refundácia
04.11.2019
  refundácia cestovné komisia VEGA  Centrum biovied
00490890
  233.62,-
EUR
1113802019
  obj.č.324/2019 z 29.10.19
31.10.2019
  čistiace potreby  REGINA, Bratislava
11636653
  5195.68,-
EUR
1113812019
  obj.č.325/2019
31.10.2019
  kancelárske potreby  REGINA, Bratislava
11636653
  3928.70,-
EUR
1152442019
  Zmluva
31.10.2019
  potraviny ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  989.54,-
EUR
1152432019
  Zmluva
31.10.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  716.93,-
EUR
1113752019
  
31.10.2019
  Hospodárske noviny - 02.01.20 - 31.03.20  MAFRA Slovakia, a.s.
31333524
  219.00,-
EUR
1113762019
  Zmluva 2785
31.10.2019
  technická ochrana objektu - 10/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1113772019
  Zmluva 3183
31.10.2019
  technická ochrana objektu - 10/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1152422019
  Zmluva
31.10.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  451.13,-
EUR
1810192019
  Zmluva o nájme
31.10.2019
  prenájom priest.-konferencia - 4.11.19-6.11.19  Kancelária Národnej rady
00151491
  4080.00,-
EUR
1810202019
  Zmluva o nájme
31.10.2019
  prevádzkové náklady.-konferencia - 4.11.19-6.11.19  Kancelária Národnej rady
00151491
  1800.00,-
EUR
1113782019
  obj.č.318/2019 z 23.10.2019
31.10.2019
  Medzinárodná konferencia TA4  Prokast SK s.r.o.
51263831
  854.40,-
EUR
1152452019
  Zmluva
31.10.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  402.82,-
EUR
1113702019
  1208403
30.10.2019
  záloha elektr.energie - IV.záloha - Staré Hory  SSE Stredoslovenská energetika
51865467
  118.00,-
EUR
1113692019
  Uznesenie 16C/247/2015
30.10.2019
  Náhrada- 10/19 - nájomn.za užívanie pozemku 3237/3  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1113712019
  obj.č.68/2019 z 11.3.19
30.10.2019
  vyhotov.časopisu- AKADÉMIA správy SAV č. 5/19  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  1870.00,-
EUR
1113672019
  3110046793
30.10.2019
  záloha elektr.ener.- 11/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1113652019
  Zmluva 701.04
30.10.2019
  Teplo za - 11/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2539.56,-
EUR
1113632019
  6020566031
30.10.2019
  byt Šancová - 11/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1113642019
  6020560112
30.10.2019
  byt Šancová - 11/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1113602019
  0750901002
30.10.2019
  byt č.11-Dúbravska - 12/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  149.25,-
EUR
1113612019
  0750901102
30.10.2019
  byt č.11-Dúbravska - 12/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  142.02,-
EUR
1113622019
  0750901202
30.10.2019
  byt č.11-Dúbravska - 12/2019  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  124.83,-
EUR
1113722019
  01/2012/SZ/IHPE
30.10.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 10/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1113732019
  02/2012/SZ/IHPE
30.10.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-10/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1113742019
  obj.č. 315/2019 z 22.10.2019
30.10.2019
  výkon opravy odb. prehliaky a základný servis-PLV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  278.40,-
EUR
1113792019
  Zmluva
30.10.2019
  refakt.elektr.energie-III.Q.2019 - Areál SAV Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  18.42,-
EUR
1113662019
  4101454080 / 5100000068
30.10.2019
  plyn - 11/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  3702.00,-
EUR
1113682019
  4202105728/4101454212
30.10.2019
  plyn 11/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  8869.00,-
EUR
1113582019
  obj. č. 308/2019 z 16.10.2019
29.10.2019
  servis práčky Whirpool AWE 55711 - ubyt. DNV  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  29.00,-
EUR
1113592019
  Zmluva
29.10.2019
  pranie bielizne - 10/2019  CENTROSERVIS ,Bratislava 48
14001853
  1143.19,-
EUR
1152402019
  Zmluva
29.10.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  433.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)