Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152462019
  Zmluva
06.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  31.80,-
EUR
1152472019
  Zmluva
06.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  45.96,-
EUR
1114112019
  obj.č.17/2019 z 18.1.2019
06.11.2019
  odvoz bio odpadu zo - ZJ  Tomáš Kriško
41695721
  90.00,-
EUR
1114052019
  00017234
06.11.2019
  ZV - 10/2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  47.56,-
EUR
1114062019
  00017233
06.11.2019
  ZV - 10/2019 - Hroznová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  9.95,-
EUR
1114072019
  00036801
06.11.2019
  ZV - 10/2019 - Jaskový rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  13.27,-
EUR
1114082019
  00036800
06.11.2019
  ZV - U SAV 10/19  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  81.84,-
EUR
1114102019
  obj.č.317/2019 z 23.10.19
06.11.2019
  posypová soľ  REMPO, s.r.o. Bratislava
35819081
  35.30,-
EUR
1152482019
  Zmluva
06.11.2019
  potraviny - ZJ  KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava
00684104
  63.50,-
EUR
1114032019
  obj.č.329/2019 z 31.10.19
06.11.2019
  elektroinšt. opravy-tel.ústredňa na vrátnici-Ú SAV  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  452.20,-
EUR
1114042019
  obj.č.330/2019 z 31.10.19
06.11.2019
  revízia elektr.zariadení-konferencia-4.11.-6.11.19  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  344.88,-
EUR
1114092019
  7024976
06.11.2019
  rozšírený internet - 11/2019 - Royová  UPC BROADBAND s.r.o.
35971967
  72.63,-
EUR
1701912019
  PZS/033/2019
06.11.2019
  refun.cestov.nákl.-3.10.-9.10.19-Gáliková-Japonsko  Ústav zoológie SAV
00679097
  3000.60,-
EUR
1701902019
  PZS/105/2019/FF
05.11.2019
  ZH - MAD  Filozofický ústav SAV
00166995
  139.20,-
EUR
1701882019
  UVS/112/2019/FF
05.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  58.50,-
EUR
1701872019
  PZS/74/2019/LD
05.11.2019
  ZH - MAD  Elektrotechnický ústav SAV
00598429
  525.30,-
EUR
1113902019
  4100059207/3100059238
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Konventná  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  354.00,-
EUR
1113912019
  4100023511
05.11.2019
  plyn 11/2019 - Trenč.Teplice  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  256.00,-
EUR
1113922019
  4100001185/3100000384
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Valašská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  745.00,-
EUR
1113932019
  4100118411/3100324998
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Dúbravská  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4.00,-
EUR
1113942019
  4100085814/3100197715
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Šancová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  5.00,-
EUR
1113952019
  4100010757/3100037542
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - ZJ  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  141.00,-
EUR
1113962019
  4100010749/3100037532
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Jaskov rad  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  251.00,-
EUR
1113972019
  4100010739/3100037524
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - DNV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  85.00,-
EUR
1113982019
  4100010730/3100037515
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Royová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  827.00,-
EUR
1113992019
  4100010722/3100037510
05.11.2019
  plyn - 11/2019 - Hroznová  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  278.00,-
EUR
1114002019
  OM00017231
05.11.2019
  VaS , ZV - 27.09.19 - 26.10.19 - DNV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  481.19,-
EUR
1114022019
  Zmluva
05.11.2019
  10/19- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV  Techniserv s.r.o.
35763124
  288.00,-
EUR
1114012019
  Zmluva
05.11.2019
  servis výťahov - 10/2019 - PLV BA, PMV KE  TKD Výťahy s.r.o.
52511685
  393.60,-
EUR
1701892019
  PZS / 32/2019 REF
05.11.2019
  ZH - MAD  Centrum experimentál. medicíny
00598453
  717.00,-
EUR
1113872019
  refundácia
04.11.2019
  refundácia cestovných nákladov - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  100.00,-
EUR
1113842019
  obj.č.261/2019 z 6.9.19
04.11.2019
  čalúnenná posteľ QUATTRO+rošt+matrac-DNV  Expedo s.r.o.
04527542
  6930.00,-
EUR
1113822019
  100263856
04.11.2019
  VaS, ZV-12.4.19-10.10.19 - Trenč.Teplice  Trenčianske vodárne a kanal.
36302724
  318.17,-
EUR
1113852019
  Zmluva
04.11.2019
  upratovacie a čistiace práce - 10/2019 - Ú SAV  MAPEKA s.r.o., Bratislava
36688843
  2092.44,-
EUR
1113832019
  Žiadosť
04.11.2019
  vrátené stravné lístky z roku 2018  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  -338.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)