Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114442019
  3105171861
11.11.2019
  elektr.energia - 10/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  158.00,-
EUR
1114452019
  3105184226
11.11.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Mlynská dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  242.40,-
EUR
1114462019
  3106033847/6410011576
11.11.2019
  elektr.energia - 10/19 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1105.92,-
EUR
1114402019
  obj.č.322/2019 z 28.10.19
11.11.2019
  prenájom infoboardov - konf. - 4.11.-6.11.19  Centrum vedecko-technických in
00151882
  150.00,-
EUR
1114322019
  obj.č.9/2019 z 14.1.19
08.11.2019
  pranie posteľnej bielizne-Penz. Bystrina Trenč.Tep  Jozef Kostelanský,PRÁČOVŇA
14262240
  40.37,-
EUR
1152492019
  Zmluva
08.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  290.48,-
EUR
1114262019
  3105169208
08.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Jaskov rad  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  67.06,-
EUR
1114272019
  3105104416
08.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  8.88,-
EUR
1114282019
  3105204418
08.11.2019
  elektr.ener.- 11/2019 - Kučišdorfská.dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20.00,-
EUR
1114292019
  3105034186
08.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Hroznová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  28.12,-
EUR
1114302019
  3105254227,3105265666
08.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Senec  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  75.85,-
EUR
1114392019
  obj.č.323/2019 z 29.10.19
08.11.2019
  tlač letákov 4 Th European Technol.- konf.-4.-6.11  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  222.00,-
EUR
1114332019
  0001084357
08.11.2019
  internet, Analog.televízia -11/2019 -Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1152502019
  Zmluva
08.11.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  278.49,-
EUR
1114342019
  Z-č. 5611862837
08.11.2019
  PHM - 17.10.2019 - 30.10.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  1176.06,-
EUR
1701922019
  PZS 034/2019 REF
08.11.2019
  ZH - MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  200.20,-
EUR
1114352019
  platba
08.11.2019
  platba kartou DINERS  DINERS s.r.o, Bratislava
35757086
  726.98,-
EUR
1114312019
  3107009710
08.11.2019
  Dobrop.k fa 8242929022-Alcatel LINKHUB HH 40V-Dono  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -89.00,-
EUR
1114182019
  1010053203
07.11.2019
  Tel.hovory - 10/2019  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  174.73,-
EUR
1114192019
  3107009710
07.11.2019
  poplatky 10/2019 - Donovaly  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  4.99,-
EUR
1114202019
  3107009710
07.11.2019
  vrátenie poplatku k fa 8245162369 - Donovaly  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -4.99,-
EUR
1114212019
  5.93981/3107009708
07.11.2019
  Tel.hovory - 10/2019 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1706.65,-
EUR
1114222019
  5.93981/3107009708
07.11.2019
  dobropis k fa 8242927256  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  -14.99,-
EUR
1114252019
  Zmluva
07.11.2019
  internet - 21.10.19 - 26.11.19 - Donovaly  ORANGE SLOVAKIA
35697270
  29.60,-
EUR
1114152019
  OM 00036802
07.11.2019
  VaS, ZV - 03.10.19 - 02.11.19 - Senec  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1114162019
  00030996
07.11.2019
  Vyúčtov.VaS - 24.10.18 - 23.10.19 - Jaskov rad  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  15.60,-
EUR
1114232019
  Zmluva
07.11.2019
  Tematický monitoring médií za - 10/2019  Slovakia Online s.r.o.
31402445
  402.00,-
EUR
1114122019
  34447994 / 5101119775 / 433878
07.11.2019
  elektr.energia - 01.09.19 - 30.11.19 - Kaluža  Východoslovenská energetika a.
44483767
  36.00,-
EUR
1114242019
  obj.č.294,2019 z 7.10.19
07.11.2019
  servisná prehliadka spaliteľných plynov-Ú SAV  VARM, s.r.o.
46555391
  356.16,-
EUR
1114172019
  Zmluva
07.11.2019
  oprava výťahu - PLV BA  TKD Výťahy s.r.o.
52511685
  72.00,-
EUR
1114132019
  3102228484
07.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Trenč.Teplic  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  59.23,-
EUR
1114142019
  3105193450
07.11.2019
  elektr.energia - 11/2019 - Šancová  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  7.29,-
EUR
1114512019
  refundácia
07.11.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum spoloč. a psychol.vied
00596795
  62.00,-
EUR
1114362019
  obj.č.166/2019 z 4.6.19
07.11.2019
  realizácia vstupného auditu pre pracoviská Ú SAV  KHH - MED, s.r.o.
50975277
  1800.00,-
EUR
1800532019
  patba kartou
06.11.2019
  platba kartou-prof.Šajgalík-ZPC-Beograd  VUB Banka
31320155
  147.88,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)