Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152512019
  Zmluva
12.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  321.32,-
EUR
1114562019
  3105171865
12.11.2019
  elektr.energia - 10/2019 - DNV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  105.17,-
EUR
1800612019
  patba kartou
12.11.2019
  platba kartou-prof.Šajgalík  VUB Banka
31320155
  426.00,-
EUR
1114572019
  Zmluva 701.04
12.11.2019
  vyúčt. tepla za - 10/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  485.23,-
EUR
1114582019
  19089449,19095547,18708643,19405218,19416567
12.11.2019
  Telef.hovory.,mes.popl. - 10/2019-PLV BA , Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  573.79,-
EUR
1701982019
  UVS/125/2019/FF
12.11.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  475.20,-
EUR
1114542019
  obj.č.256/19 z 3.9.19
12.11.2019
  fotograf. a archivačné práce z podujatí SAV-10/19  Štúdio eNet, s.r.o.
36681130
  400.00,-
EUR
1114552019
  obj.č. 192/2019 z 17.6.19
12.11.2019
  výmena čerpadla pre zdroj chladu v PLV-BA  AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
  3123.70,-
EUR
1114522019
  refundácia
12.11.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Centrum spol.a psych.vied SAV
00596795
  83.40,-
EUR
1701952019
  
12.11.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  266.40,-
EUR
1701972019
  PZS 95/2019/FF
12.11.2019
  ZH - MAD  Astronomický ústav SAV
00166529
  315.00,-
EUR
1701962019
  
12.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  1394.20,-
EUR
1701942019
  PZS/153/2019/FF
12.11.2019
  poistenie Fundárek - 14.11.19-15.-11.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  7.20,-
EUR
1114602019
  Ing. Kissová
12.11.2019
  seminár-Záver roka 2019 a začiatok 2020 v inf.sys.  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  84.00,-
EUR
1152522019
  Zmluva
12.11.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  1375.41,-
EUR
1114592019
  nákup kartou
12.11.2019
  nákup kartou - repre na sklad  Metro s.r.o.,Ivanka pri Dunaji
45952671
  805.81,-
EUR
1114612019
  
12.11.2019
  odber tlače - I.Q. 2020  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  783.30,-
EUR
1800602019
  Dohoda
12.11.2019
  cestovné náhrady - konf. 4.11.-6.11.1  Meskens Gaston
  195.41,-
EUR
1800542019
  Príkazná zmluva
11.11.2019
  Príkazná zmluva Org.kultúrn.programu-5.11.19-Konf  Spevák Rastislav - ĽH Vieska
  200.00,-
EUR
1800552019
  Príkazná zmluva
11.11.2019
  Príkazná zmluva-org.kult.programu-5.11.19-konf.  Rozsíval Jaroslav
  150.00,-
EUR
1800562019
  Príkazná zmluva
11.11.2019
  Príkazná zmluva-Org.kult.prog.-5.11.-Konf.  Vavro Peter
  150.00,-
EUR
1800572019
  Príkazná zmluva
11.11.2019
  Príkazná zmluva-Org.kult.progr.-5.11.-konf.  Fordinál Robert
  150.00,-
EUR
1800582019
  Príkazná zmluva
11.11.2019
  Príkazná zmluva-Org.kult.programu-5.11.19-Konf.  Šípoš Karol
  150.00,-
EUR
1800592019
  Dohoda
11.11.2019
  vyplatenie cestov.náhrad-konferencia- 4.11.-6.11.  Claudia Muller-Birn prof.
  139.80,-
EUR
1114502019
  obj.č.326/2019 z 29.10.19
11.11.2019
  občer.-5.11.19-Podujatie k Novembru 1989  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  115.00,-
EUR
1114532019
  Uznesenie P SAV
11.11.2019
  refak.alikv.časť nákladov prev.-III.Q.2019  Ústav mater. a mech. strojov
00490750
  97.44,-
EUR
1701932019
  PZS 035/2019 REF
11.11.2019
  ZH - MAD  Fyzikálny ústav SAV
00166537
  388.60,-
EUR
1114382019
  Zmluva
11.11.2019
  paušalné práce údržba - 10/2019-DNV  Filípek Ján-S.A.C.,BA
17446392
  83.00,-
EUR
1114372019
  refundácia
11.11.2019
  refundácia cestovných nákladov - VEGA  Centrum biológie rastl.a biodi
00679089
  91.70,-
EUR
1114482019
  19172355, 19172359
11.11.2019
  Telef.poplatky - 11/2019, 10/2019 - PMV  SWAN, a.s.
47258314
  108.17,-
EUR
1114492019
  18987374,18987696,18987699
11.11.2019
  intern.,Telef.poplat.-11/19,10/19 -Ú SAV, Šarišské  SWAN, a.s.
47258314
  326.83,-
EUR
1114412019
  obj.č.321/2019 z 25.10.19
11.11.2019
  Ubytov. pre hlavných rečníkov-konfer.-3.11.-6.11  LOFT HOTEL,s.r.o.
51704099
  721.60,-
EUR
1114472019
  Zmluva
11.11.2019
  Prenájom Bagra - Takeuchi TB215R-17.10.19-18.10.19  CONTAINER SERVICES s.r.o.
36621919
  364.32,-
EUR
1114422019
  3110046793
11.11.2019
  vyúčt. elektr. energie - 10/2019 - PLV BA  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  12810.96,-
EUR
1114432019
  3106024848
11.11.2019
  elektr.energia - 10/2019 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2811.72,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)