Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152602019
  Z-23.4.2007
19.11.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  164.71,-
EUR
1114822019
  obj.č.337/2019 z 5.11.19
19.11.2019
  Encyklopaedia Beliana / 8 zv./ po 10 ks  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  4244.00,-
EUR
1114812019
  
19.11.2019
  stravné lístky - 492 ks / á 3,83 /  Edenred Ticket Service, s.r.o.
52005551
  1925.05,-
EUR
1152592019
  Zmluva
19.11.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  504.15,-
EUR
1152612019
  Zmluva
19.11.2019
  potraviny - ZJ  PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
  161.39,-
EUR
1114782019
  obj.č. 303/2019 z 14.10.19
18.11.2019
  vymaľovanie chodieb - Ú SAV  DROBNICA TIBOR, BA
11796537
  15866.77,-
EUR
1114792019
  refundácia
18.11.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  55.40,-
EUR
1114802019
  refundácia
15.11.2019
  refundácia cestov.nákladov - komisia VEGA  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  189.00,-
EUR
1114772019
  Zmluva
15.11.2019
  služby s užívaním nebyt.priestorov - 12/2019-Dúbr.  Ústav staveb. architektúry SAV
00166596
  135.05,-
EUR
1114752019
  refundácia
15.11.2019
  refundácia cestovné komisia - VEGA  Centrum biovied
00490890
  62.70,-
EUR
1114762019
  refundácia
15.11.2019
  refundácia cestovné komisia - VEGA  Centrum biovied
00490890
  178.54,-
EUR
1152582019
  Zmluva
15.11.2019
  potraviny ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  1102.88,-
EUR
1702022019
  PZS/154/2019/ZP
15.11.2019
  ZPC-Panisová-Paríž-27.11.-29.11.19 - MVTSA - HERA  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  249.00,-
EUR
1152552019
  Zmluva
15.11.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  692.47,-
EUR
1114742019
  
15.11.2019
  Poštové služby - 10/2019  Slov. pošta a.s.,B.Bystrica
36631124
  364.95,-
EUR
1114732019
  
15.11.2019
  refakt. - vodné a stočné za - 10/2019 - Vlárska  Slovenská zdravotnícka univerz
00165361
  26.75,-
EUR
1152562019
  Zmluva
15.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  173.86,-
EUR
1152572019
  Zmluva
15.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  1404.97,-
EUR
1800622019
  
14.11.2019
  ZPC - Šajgalík - 27.10.19 - 29.10.19-Srbsko  Šajgalík Pavol, Prof. RNDr.
  141.90,-
EUR
1114722019
  
14.11.2019
  náklady za mesiac - 10/2019 - Šarišské Michaľany  IMUNA PHARM, s.r.o.
36473685
  13992.74,-
EUR
1190132019
  obj.č.281/2019 z 30.9.19
14.11.2019
  obnova Unimobunky s.č.5795 na Dúbr.ceste  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  107937.06,-
EUR
1114682019
  0001026246
14.11.2019
  internet - 11/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  42.13,-
EUR
1114692019
  0001026246
14.11.2019
  Telef.poplatky - 11/19 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  9.90,-
EUR
1114652019
  00002329
14.11.2019
  VaS - 02.11.18-01.11.19-Mlynská dolina-Valašská  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  23.95,-
EUR
1114662019
  4202105728/4101454212
14.11.2019
  vyúčtov. plynu - 10/2019 - VLÁRSKA  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -1823.47,-
EUR
1114672019
  4101454080 / 5100000068
14.11.2019
  vyúčtov. plynu 10/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -54.59,-
EUR
1702002019
  refundácia
14.11.2019
  refund.cestov.nákladov-Oszlányi  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  422.66,-
EUR
1702012019
  PZS/122/2019/LK
14.11.2019
  ZH - MAD  Jazykovedný ústav Ľ.Š. SAV
00167088
  208.80,-
EUR
1114702019
  refundácia
14.11.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  50.40,-
EUR
1701992019
  
14.11.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  135.00,-
EUR
1114622019
  refundácia
13.11.2019
  refundácia cestov. nákladov - komisia VEGA  Ústav zoológie SAV
00679097
  91.70,-
EUR
1152542019
  Zmluva
13.11.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  623.46,-
EUR
1114632019
  obj.č.300/2019 z 14.10.19
13.11.2019
   dezinsekcia - objekty SAV, Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  3752.00,-
EUR
1114642019
  obj.č.299/2019 z 14.10.19
13.11.2019
  deratizácia objekty SAV, Ú SAV  Jozef Mihalovič-TROVIČ DDD
51268922
  1712.00,-
EUR
1152532019
  Zmluva
13.11.2019
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  67.68,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)