Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1114972019
  obj.č. 320/2019 z 24.10.19
26.11.2019
  kompletné čistenie lapačov tukov a škrobu - ZJ  KANAL M.P.S. s.r.o.
35710357
  354.00,-
EUR
1115002019
  obj.č.357/2019 z 19.11.19
26.11.2019
  pastelky s logom SAV,plátené tašky SAV-Výstavy  Pc micro-Ing.Ján Wittenberger
32830254
  972.00,-
EUR
1152652019
  Zmluva zo dna 1.11.2006
25.11.2019
  potraviny - ZJ  Novogal a.s.
00199567
  129.60,-
EUR
1800692019
  patba kartou
25.11.2019
  platba kartou - Šajgalík-ubytov.-Prievidza  VUB Banka
31320155
  101.00,-
EUR
1800702019
  patba kartou
25.11.2019
  platba kartou - Madrová-obrusy-Donovaly  VUB Banka
31320155
  20.80,-
EUR
1152622019
  Z-23.4.2007
25.11.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  423.18,-
EUR
1114952019
  obj.č.362/2019 z 20.11.19
25.11.2019
  príprava konštr.písmo, Medaila SAV - Ferenčíková  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  35.00,-
EUR
1152632019
  Zmluva
25.11.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  81.05,-
EUR
1152642019
  Zmluva
25.11.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  563.81,-
EUR
1114942019
  obj. č. 312/2019 z 22.10.2019
25.11.2019
  koberce a pokládka Ú SAV, ZJ  Gumparko s.r.o., Galanta
44054521
  1055.94,-
EUR
1114912019
  obj. č. 313/2019 z 22.10.2019
25.11.2019
  dodávka a pokládka koberca - Ú SAV  Gumparko s.r.o., Galanta
44054521
  843.60,-
EUR
1114922019
  obj. č. 311/2019 z 22.10.2019
25.11.2019
  laminátové parkety,dodávka a mont. kan.č.308-Ú SAV  Gumparko s.r.o., Galanta
44054521
  728.74,-
EUR
1114932019
  refundácia
25.11.2019
  refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  59.00,-
EUR
1114872019
  
22.11.2019
  refundácia cestov. nákladov - komisia VEGA  Parazitologický ústav SAV
00586951
  176.20,-
EUR
1114862019
  Z-č. 5611862837
22.11.2019
  PHM - 01.11.2019 - 15.11.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  767.14,-
EUR
1702102019
  OMS/159/2019/LK
22.11.2019
  ZPC-Kürtiová-17.11.- 20.11.-Belgicko-MVTS A- QUANT  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  13.20,-
EUR
1114842019
  17227
22.11.2019
  VaS-16.10.19 - 15.11.19 - Ú SAV  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  40.13,-
EUR
1114852019
  00017228
22.11.2019
  VaS - 17.10.2019 - 16.11.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  229.58,-
EUR
1114892019
  
22.11.2019
  Ref.rozúč.VaS, ZV,- 10/19 -zál.11,12/19- Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  3575.21,-
EUR
1114902019
  
22.11.2019
  Ref.rozúč.energií-10/19,záloha 11,12/19 -Areál SAV  Centrum spol. činností SÚZ SAV
00398144
  484.02,-
EUR
1800642019
  patba kartou
21.11.2019
  platba kartou - Madrová - garniže,krúžky - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  46.95,-
EUR
1800652019
  patba kartou
21.11.2019
  platba kartou - Madrová - poličky-chaty Donovaly  VUB Banka
31320155
  45.00,-
EUR
1800662019
  patba kartou
21.11.2019
  platba kartou - Madrová - sprchové závesy-DNV  VUB Banka
31320155
  195.50,-
EUR
1800672019
  patba kartou
21.11.2019
  platba kartou - Madrová - záves vrátnica Ú SAV  VUB Banka
31320155
  16.99,-
EUR
1800682019
  patba kartou
21.11.2019
  platba kartou - Madrová - sedadlo WC - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  15.59,-
EUR
1800632019
  patba kartou
20.11.2019
  platba kartou-závesy,sedáky - Donovaly  VUB Banka
31320155
  239.76,-
EUR
1114832019
  obj.č.290/2019 z 4.10.19
20.11.2019
  tlač stravných poukažok rok 2020  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  2403.96,-
EUR
1114882019
  
20.11.2019
  refundácia nákladov - komisia VEGA  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  50.40,-
EUR
1702042019
  UVS/143/2019/FF
19.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  463.20,-
EUR
1702052019
  UVS/149/2019/FF
19.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  135.35,-
EUR
1702092019
  UVS/150/2019/FF
19.11.2019
  ZH - MAD  Ú hydrológie SAV, Bratislava
00166600
  104.40,-
EUR
1702072019
  PZS/041/2019/REF
19.11.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  138.00,-
EUR
1702082019
  PZS/038/2019/REF
19.11.2019
  ZH - MAD  Centrum biovied
00490890
  339.60,-
EUR
1702062019
  refundácia
19.11.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  115.20,-
EUR
1702032019
  OMS/158/2019/ZC
19.11.2019
  ZPC-Černáková-27.11.-29.11.19-Dublin-MRP-ERA 4 CS  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  212.50,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)