Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1152722019
  Zmluva
28.11.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  831.02,-
EUR
1152682019
  Z-23.4.2007
28.11.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  139.26,-
EUR
1152692019
  Z-23.4.2007
28.11.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  70.84,-
EUR
1800742019
  patba kartou
28.11.2019
  platba kartou - WC sedadlá - Ú SAV  VUB Banka
31320155
  171.49,-
EUR
1800752019
  patba kartou
28.11.2019
  platba kartou - sprchový záves - DNV  VUB Banka
31320155
  10.00,-
EUR
1800762019
  patba kartou
28.11.2019
  platba kartou - sprchový set,nákup - Jaskov rad  VUB Banka
31320155
  309.88,-
EUR
1800772019
  patba kartou
28.11.2019
  platba kartou - posypová soľ  VUB Banka
31320155
  63.30,-
EUR
1800782019
  patba kartou
28.11.2019
  platba kartou-motor.olej-Jáger motor.píla  VUB Banka
31320155
  243.40,-
EUR
1115042019
  obj.č.340/2019 z 6.11.19
28.11.2019
  znalecký posudok-Stanovenie VŠH budovy Konventná  Ing.Dušan Holík
42260761
  1250.00,-
EUR
1190142019
  Zmluva
28.11.2019
  Zemné vykopové práce a montáž vonk.lež.kanal.  STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.
36231371
  69268.04,-
EUR
1115032019
  obj. č. 284/2019 z 2.10.2019
28.11.2019
  realizácia služieb verejného obstarávania  AMIRE s.r.o.
50354540
  500.00,-
EUR
1115062019
  
28.11.2019
  VaS - 10.6.19 - 20.11. 19 - Donovaly  Stredoslovenská vodárenská a.s
36644030
  187.16,-
EUR
1115052019
  obj.č.331/2019 z 31.10.19
28.11.2019
  dodávka a montáž žalúzii - DNV  JP-KOMPLET IN s.r.o.
47575344
  11976.24,-
EUR
1152702019
  Zmluva
28.11.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  522.70,-
EUR
1152712019
  Zmluva
28.11.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  779.10,-
EUR
1800732019
  patba kartou
27.11.2019
  platba kartou - vešiaky - Trenč.Teplice  VUB Banka
31320155
  20.94,-
EUR
1115012019
  obj.č.280/2019 z 30.9.19
27.11.2019
  úprava elektronického grantového systému e-VEGA  MMS Softec
34100172
  1404.00,-
EUR
1115022019
  obj.č.344-A/2019 z 11.11.19
27.11.2019
  revízia elektr.zariadení - chaty Donovaly  L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa
32353201
  594.00,-
EUR
1702152019
  UVS/127/2019/FF
26.11.2019
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  332.90,-
EUR
1702122019
  UVS/143/2019/FF
26.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  540.00,-
EUR
1702132019
  UVS/149/2019/FF
26.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  165.80,-
EUR
1702162019
  PZS/110/2019/LK
26.11.2019
  ZH - MAD  Ústav geotechniky SAV, BA
00166553
  318.00,-
EUR
1702172019
  refundácia
26.11.2019
  ZH - MAD  Slavistický ústav J.S. SAV
31750940
  243.60,-
EUR
1702192019
  PZS/143/2019
26.11.2019
  refund.cestov.nákladov-Izakovičová-MAD  Ústav krajinnej ekológie SAV
00679119
  266.60,-
EUR
1702202019
  PZS 044/2019/REF
26.11.2019
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  333.00,-
EUR
1702182019
  PZS/042/2019/REF
26.11.2019
  ZH - MAD  Ústav anorganickej chémie SAV
00586919
  254.40,-
EUR
1152662019
  Z-23.4.2007
26.11.2019
  potraviny  RYBA s.r.o., Bratislava
30774756
  166.50,-
EUR
1114962019
  00017230
26.11.2019
  VaS, ZV - 11.10.19 - 10.11.19 - Royová  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  124.64,-
EUR
1800712019
  patba kartou
26.11.2019
  platba kartou - záclony-Donovaly,sprch.záves-DNV  VUB Banka
31320155
  241.13,-
EUR
1800722019
  patba kartou
26.11.2019
  platba kartou - posypová soľ  VUB Banka
31320155
  26.00,-
EUR
1114992019
  obj.č.80/2019 z 21.3.19
26.11.2019
  informačný systém - DoktoGrant  AZARA s.r.o., Žilina
45886814
  7980.00,-
EUR
1152672019
  Zmluva
26.11.2019
  potraviny ZJ  Alžbeta Ladovičová,Mäso úden.
32338261
  522.26,-
EUR
1114982019
  obj.č.328/2019 z 30.10.19
26.11.2019
  catering na konferenciu - 4.11.19 - 6.11.19  AUVICO, spol. s.r.o.
48000426
  11400.00,-
EUR
1702142019
  UVS/125/2019/FF
26.11.2019
  ZH - MAD  Biomedicínske centrum SAV
50073869
  475.20,-
EUR
1702112019
  PZS/138/2019/LK,PZS/132/2019/LK
26.11.2019
  Ubytovanie - zahr.hosť - 13.11.19 - 14.11.19  LOFT HOTEL,s.r.o.
51704099
  1051.70,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)