Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1115172019
  Uznesenie 16C/247/2015
29.11.2019
  Náhrada- 11/19 - nájomn.za užívanie pozemku 3237/3  Cirkevný zbor Evanjelickej cir
42267277
  852.17,-
EUR
1115132019
  Zmluva 701.04
29.11.2019
  teplo za - 12/2019 - DNV  Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica
36012424
  2745.96,-
EUR
1115152019
  3110046793
29.11.2019
  záloha elektr.ener.- 12/2019 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  3000.00,-
EUR
1115212019
  obj.č.346/19 z 13.11.19
29.11.2019
  občer.-Porada riaditeľov,predsedov VR SAV-18.11.19  I.E.G.- STRAVOVACIE
11707402
  115.00,-
EUR
1115072019
  Ing.Orolínová
29.11.2019
  seminár-Konsol.účtovná závierka vo ver.správe 2019  EDOS-PEM,Bratislava
36287229
  79.00,-
EUR
1115312019
  obj.č. 370/2019 z 25.11.19
29.11.2019
  Poradca 2020, Zákony 2020  PORADCA s.r.o., ŽILINA
36371271
  102.12,-
EUR
1115332019
  01/2012/SZ/IHPE
29.11.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov - 11/2019 - DNV  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  86.65,-
EUR
1115342019
  02/2012/SZ/IHPE
29.11.2019
  odbor.prehl. a servis výťahov-11/2019 - Ú SAV, ZJ  IHPE s.r.o.,Bratislava
44677634
  49.38,-
EUR
1115082019
  0750901002
29.11.2019
  byt č.11-Dúbravska - 1/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  149.25,-
EUR
1115092019
  0750901102
29.11.2019
  byt č.11-Dúbravska - 1/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  142.02,-
EUR
1115102019
  0750901202
29.11.2019
  byt č.11-Dúbravska - 1/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  124.83,-
EUR
1115112019
  6020566031
29.11.2019
  byt Šancová - 12/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1115122019
  6020560112
29.11.2019
  byt Šancová - 12/2019  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1702262019
  PZS/165/2019/LD
29.11.2019
  doručenie zásielky  TNT Expres s.r.o.
31351603
  34.55,-
EUR
1702252019
  PZS/169/2019/FF
29.11.2019
  poistenie - Fundárek-Rakúsko-29.11.19  GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava
31380123
  7.20,-
EUR
1115282019
  obj.č.369/2019 z 25.11.19
29.11.2019
  Zbierka zákonov - 1. preddavok za rok 2020  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  124.15,-
EUR
1115292019
  obj.č.369/2019 z 25.11.19
29.11.2019
  Finančný spravodajca ročník 2020  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  26.40,-
EUR
1115302019
  obj.č.369/2019 z 25.11.19
29.11.2019
  Dane a úč.,Práca,mzdy odm.,Persn. a mzd.por.2020  Poradca podnikateľa, Žilina 1
31592503
  271.63,-
EUR
1115162019
  4202105728/4101454212
29.11.2019
  plyn 12/2019 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  10467.00,-
EUR
1115142019
  4101454080 / 5100000068
29.11.2019
  plyn - 12/2019 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  4613.00,-
EUR
1702242019
  PZS/147/148/2019
29.11.2019
  ZH - MAD  Geografický ústav SAV
00166545
  424.20,-
EUR
1702232019
  PZS 047/2019/ REF
29.11.2019
  ZH - MAD  Ústav materiál. výskumu SAV
00166804
  501.00,-
EUR
1702272019
  PZS 046/2019/REF
29.11.2019
  ZH - MAD  Ústav experiment. fyziky SAV
00166812
  185.00,-
EUR
1115322019
  Zmluva o výp.
29.11.2019
  refaktur. elektr energie od 28.10.17 - 30.4.18  Chemický ústav SAV
00166618
  32.56,-
EUR
1115192019
  
29.11.2019
  ref. cestov.nákladov - komisia VEGA  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  115.20,-
EUR
1115182019
  obj.č.286/19 z 3.10.19
29.11.2019
  zdravotná stolička - Adaptic  Adaptic Innovation s.r.o.
52478629
  469.00,-
EUR
1115202019
  obj.č.260/2019 z 6.9.19
29.11.2019
  odborné prehliadky plynov. zariad.- Vlárska  DAIKON s.r.o.
36273228
  1874.40,-
EUR
1115232019
  obj.č.216/2019 z 10.7.19
29.11.2019
  fotografické služby pre SAV - 7/2019  Tomáš Benedikovič Mgr.art.
48011801
  350.00,-
EUR
1115242019
  obj.č.216/2019 z 10.7.19
29.11.2019
  fotografické služby pre SAV - 8/2019  Tomáš Benedikovič Mgr.art.
48011801
  350.00,-
EUR
1115252019
  obj.č.216/2019 z 10.7.19
29.11.2019
  fotografické služby pre SAV - 9/2019  Tomáš Benedikovič Mgr.art.
48011801
  350.00,-
EUR
1115262019
  obj.č.216/2019 z 10.7.19
29.11.2019
  fotografické služby pre SAV - 10/2019  Tomáš Benedikovič Mgr.art.
48011801
  350.00,-
EUR
1115272019
  obj.č.216/2019 z 10.7.19
29.11.2019
  Fotografické služby pre SAV -11/2019  Tomáš Benedikovič Mgr.art.
48011801
  350.00,-
EUR
1702222019
  PZS 115/2019/FF
28.11.2019
  ZH - MAD  Ústav ekológie lesa SAV
00679071
  281.96,-
EUR
1152732019
  Zmluva
28.11.2019
  potraviny ZJ  BUKVA , Dunajská Streda
30371856
  983.41,-
EUR
1702212019
  PZS/144/2019/FF
28.11.2019
  ZH - MAD  Ústav vied o Zemi SAV
00586943
  180.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)