Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
369/A/2018
Objednávame u Vás maliarske práce v Ubytovni D.N.Ves,
maľovanie prízemia, na základe priloženej cenovej ponuky.
04.12.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
259/2019
Objednávame u Vás vypracovanie nezávislého posudku projektu SASPRO 2 - špecifikácia viď. príloha06.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
260/2019
Objednávame u Vás prehliadky plynových horákov, detektorov  plynu, prehliadky a skúšky plynového zariadenia v budove na Vlárskej 5.-7., Bratislava06.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
258/2019
Objednávame u Vás realizáciu dvoch elektronických aukcií za účelom prevodu vlastníctva nehnuteľností v správe SAV v katastrálnych územiach Kaluža a Pezinok v zmysle cenovej ponuky.05.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
256/2019
Objednávame u Vás profesionálne fotoslužby nárazovo v období od 3.9. do 3.11.2019 - servis na podujatiach a akciách SAV plus fotodokumentácia pre časopis SAV Aladémia.03.09.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
257/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 € s platnosťou až do januára 202003.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
255/2019
Objednávame u Vás smútočný veniec MIX Sympathy 528.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/103/2019/TB
objednáva ladenie koncertného krídla27.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
254/2019
Objednávame u Vás catering na Slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 201927.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
251/2019
Objednávame u Vás na základe predloženej cenovej ponuky v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
252/2019
Objednávame u Vás kompletnú výmenu technológií chladiaceho boxu v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
253/2019
Objednávame u Vás prenájom profesionálneho ozvučenia na podujatie Osobnosti SAV, konaného dňa 4. septembra 2019 od 14,00 hod. v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/101 /2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Lisabon (KLM) a späť23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/102/2019/ZP
objednáva letenku na trase Viedeň - Helsinki - Viedeň23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
249/2019
Objednávame u Vás servis a revízie zabezpečovacieho zariadenia v objekte SAV na Vlárskej ul. Bratislava23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
250/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž zabezpečovacieho systému na ochranu majetku rekreačných chát na Donovaloch.23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
PZS/099/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny
do 23 kg na trase Viedeň - Riga (Air Baltic) a späť
22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/100/2019/ZP
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Frankfurt - Gdansk - Mníchov - Viedeň22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/097/2019/BI
objednáva letenku na trase Viedeň - Berlin- Viedeň21.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
247/2019
Objednávame u Vás inštaláciu stánku SAV na výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre, na základe predloženej cenovej ponuky21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
248/2019
Objednávame u Vás opravu chladničky v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava.
21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
246/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku za účelom zriadenia vecného bremena (predĺženie vodovodnej prípojky) na parcele C-KN č. 2941/42 v zmysle GP č. 29/2019.20.08.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/095/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA19.08.2019Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
242/2019
Objednávame u Vás tlač posterov na výstavu Agrokomplex na základe predloženej cenovej ponuky.19.08.2019DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
243/2019
Objednávame u Vás grantový systém e-VEGA.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
244/2019
Objednávame u Vás modifikovanie elektronického grantového systému e-VEGA pre elektronické hlasovanie.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
245/2019
Objednávame u Vás stoličky zn.: White Shark SHEBA19.08.2019AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
240/2019
Objednávame u Vás kontrolu PHP a požiarnych hydrantov v objekte SAV na Vlárskej ul. 5-7, Bratislava14.08.2019HASIL - HD, s. r. o.Hrušovany 133,Hrušovany,SK956 HrušovanyIng. Ján Malík, CSc.
241/2019
Objednávame u Vás prenájom plochy na výstave Agrokomplex Nitra uskutočneného v dňoch 22. - 25. 08. 2019 a náklady spojené s aktívnou účasťou na základe cenovej ponuky.14.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
236/2019
Objednávame u Vás náter zárubní, dverí a el.skriniek v kotolni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
237/2019
Objednávame u Vás na akciu: Víno SAV13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
238/2019
Objednávame u Vás prepravu osôb na akciu Víno SAV dňa 10. 09. 2019 z Bratislavy do Smoleníc a späť.13.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
239/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 €.13.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/2019
Objednávame u Vás prepravu zamestnancov Úradu SAV01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/A/2019
Objednávame u Vás stravovanie na rekreačno-relaxačný pobyt zamestnancov SAV v termíne 26.9.-29.9.2019 v KC Academia Stará Lesná.01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  2467
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1117112019
  obj.č. 421/2019 z 30.12.2019
30.12.2019
  výpočtová technika  COMPEX DATA s.r.o., BA
31358411
  4653.69,-
EUR
1117092019
  obj.č.419/2019 z 27.12.19
30.12.2019
  baterkový modul pre UPS  Techniserv s.r.o.
35763124
  1042.80,-
EUR
1117102019
  obj.č.418/2019 z 27.12.19
30.12.2019
  Notebook- výpočtová technika  Techniserv s.r.o.
35763124
  3595.20,-
EUR
1117042019
  Zmluva
30.12.2019
  preklad Aktuality - 9/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1117052019
  Zmluva
30.12.2019
  preklad Aktuality - 12/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1117062019
  Zmluva
30.12.2019
  preklad Aktuality - 10/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1117072019
  Zmluva
30.12.2019
  preklad Aktuality - 11/2019  Celina Nagy Barber
45919895
  451.00,-
EUR
1117032019
  obj.č.396/2019 z 9.12.19
30.12.2019
  katalóg SAV Science-grafika,retuš,korektúra  ERB studio s.r.o.
35942614
  1680.00,-
EUR
1117082019
  obj.č. 417/2019 z 27.12.2019
30.12.2019
  reprezentačné viazanky s logom SAV  RDB Royal - Richard Bača
50702912
  3990.00,-
EUR
1820112019
  Zmluva
27.12.2019
  poistenie motor.vozidiel-01.01.20-31.12.20  Generali Poisťovňa , a.s.
35709332
  8549.16,-
EUR
1190202019
  obj.č.407/2019 z 12.12.19
27.12.2019
  Rekonštrukcia predsiene zasadačky predsedu SAV  RTL Invest Slovakia spol.s.r.o
51086115
  36825.17,-
EUR
1117022019
  ZoD č. TS/14/0022-2
27.12.2019
  vykonanie mesač. a štvrťročnej kontroly EPS - PLV  SIEMENS s.r.o.
31349307
  1618.56,-
EUR
1116832019
  Zmluva 2785
23.12.2019
  technická ochrana objektu - 12/2019 - Royová  RAVI s.r.o.
35747871
  120.00,-
EUR
1116842019
  Zmluva 3183
23.12.2019
  technická ochrana objektu - 12/2019 - PLV BA  RAVI s.r.o.
35747871
  240.00,-
EUR
1116852019
  obj.č.349/2019 z 14.11.19
23.12.2019
  školenie-20.11.9-Modul Pokladňa a Majetok  SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava
36785512
  540.00,-
EUR
1116872019
  3110046793
23.12.2019
  záloha elektr.ener.- 1/2020 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  17000.00,-
EUR
1116882019
  3106024848
23.12.2019
  elektr.energia - 01/2020 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  2700.00,-
EUR
1116892019
  3106033847/6410011576
23.12.2019
  elektr.energia - 01/2020 - VLARSKA 5  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  300.00,-
EUR
1116962019
  3110046793
23.12.2019
  elektr.energia - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  20000.00,-
EUR
1116982019
  obj.č.377/2019 z 3.12.2019
23.12.2019
  spravodajský servis aunikátne arch.fotogr.2020  TASR
31320414
  7905.60,-
EUR
1116992019
  Zmluva TSS001/2015
23.12.2019
  servis CCTV systému  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  198.00,-
EUR
1117002019
  Zmluva TSS002/2015
23.12.2019
  servis EZS systému  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  252.00,-
EUR
1117012019
  obj.č. 378/2019 z 2.12.19
23.12.2019
  revízia zabezpečovacieho kam. systému - Jaskov rad  Mgr.Martin Novosad -EMEN
41185056
  352.80,-
EUR
1116822019
  421902411463
23.12.2019
  Bezp. SIM MP-Mesačný popl. SIM - Donovaly  JABLOTRON
31645976
  5.99,-
EUR
1116972019
  4202105728/4101454212
23.12.2019
  plyn 1/2020 - Vlárska  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  11000.00,-
EUR
1116812019
  00017228
23.12.2019
  VaS - 17.11.2019 - 16.12.2019 - ZJ  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  229.58,-
EUR
1116942019
  6020566031
23.12.2019
  byt Šancová - 1/2020  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  75.00,-
EUR
1116952019
  6020560112
23.12.2019
  byt Šancová - 1/2020  H-PROBYT s.r.o., Bratislava
35722924
  208.50,-
EUR
1152982019
  Zmluva
23.12.2019
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  388.38,-
EUR
1116912019
  0750901002
23.12.2019
  byt č.11-Dúbravska - 2/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  149.25,-
EUR
1116922019
  0750901102
23.12.2019
  byt č.11-Dúbravska - 2/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  142.02,-
EUR
1116932019
  0750901202
23.12.2019
  byt č.11-Dúbravska - 2/2020  KRS s.r.o.,Bratislava 44
35696583
  124.83,-
EUR
1116862019
  Z-č. 5611862837
23.12.2019
  PHM - 03.12.2019 - 12.12.2019  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  790.67,-
EUR
1116902019
  obj.č.375/2019 z 29.11.19
23.12.2019
  servisná prehl.na vzduchotechniku - Ú SAV  Clima 4 U s.r.o.
50656953
  270.00,-
EUR
1801282019
  Príkazná zmluva
20.12.2019
  Príkazná zmluva hodnotiteľ prihláška-MoRePRO  Kodrík Dalibor prof.
  100.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)