Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
001/2019
Objednávame u Vás v zmysle predložených cenových ponúk :
A - Opakované odborné 3 ročné skúšky na výťahoch
B - Ročný servis po dlhodobej odstávke výťahov
Pravidelný 1 x za štvrťroka - servis + mazanie + 3 mesačná
odborná prehliadka výťahov v budovách SAV na Vlárskej ul. č. 7, Bratislava.
03.01.0201IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
005/A/2019
Objednávame u Vás posypovú soľ - 100 kg19.01.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
092/2019
Objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie
prípojky pitnej vody pre chaty so s. č. 706 a 707 na Donovaloch
v celkovej výške 300,--€ s DPH.
01.04.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
197/2019
Objednávame u Vás prenájom ozvučenia na podujatie Víkend so SAV20.06.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/085/2019/LK.
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA25.07.0201Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/058/2019/LK
objednáva jednohodinovú exkurziu vláčikom s anglicky hovoriacim sprievodcom na 27.6.2019 o 19.00 pre 30 osôb10.06.0209Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
191/2019
Objednávame u Vás servis a revízie zariadení v kotolni objektu na Konventnej ul. č. 13, Bratislava, na základe zaslanej cenovej ponuky vo výške 587,--€ bez DPH.17.06.0219VARM, s. r. o.Sídlisko Budúcnosť 1315,Tešedíkovo,SK925 TešedíkovoIng. Ján Malík, CSc.
PZS/098/2019/BI
objednáva letenku na trase Viedeň - Rím - Viedeň21.08.0219GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
366/A/2018/
Objednávame u Vás opravu priestorov unimobunky SAV, dodávku a
montáž regálov na Dúbravskej ceste č . 9, Bratislava, na základe
predloženej cenovej ponuky
03.12.2018YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
377/A/2018
Objednávame u Vás maliarske práce - vyma ľovanie schodiska
v Ubytovni Devínska Nová Ves, na základe priloženej cenovej ponuky.
11.12.2018DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
002/2019
Objednávame u Vás mini zákusky na 10.1.2019 na 11,00 hod03.01.2019PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
003/2018
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,60 € - 2 000 ks03.01.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/001/2019/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva: zasadaciu miestnosť, štefánikova 3, Bratislava v termíne 21 .1.2019, občerstvenie (káva, minerálka, slané a sladké drobné pečivo pre cca 35 ľud í). Prosíme pri praviť techniku, data projektor a mikrofóny (4ks). Ďakujeme . Celkové náklady uhradíme faktúrou. Originál prosíme zaslať na adresu Úradu SAV spolu s kópiou objednávky.07.01.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
004/A/2019
Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny na Novoročný koncert
SAV, konaného dňa 10. 1. 2019.
08.01.2019Distributér Ing.Bukva, DS30371856P.O.Box 57,Dunajská Streda,SK92901 Dunajská StredaIng. Ján Malík, CSc.
OMS/003/2019/ZC
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase: Viedeň - Kolín a späť
a komerčné cestovné poistenie: Komplexné poistenie PLUS do Nemecka na 3 dni (21.-23.1.2019)
09.01.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/002/2019/FF
OMS Ú SAV objednáva ubytovanie na 1 noc, t.j. 1 dvojposteľovú izbu z 23.1. na 24.1.2019 pre prof. Pavla Šajgalíka z Úradu SAV v hoteli Leonardo Praha v cene 100,- €.OMS Ú SAV zároveň objednáva ubytovanie na 1 noc pre p. Alexandra Vasiho, t.j. 1 jednoposteľovú izbu z 23.1. na 24.1.2019 v Hoteli Leonardo Praha v cene 100,- €. (Ubytovanie uhradíme faktúrou, ktorej originál prosíme zaslať na adresu Úradu SAV spolu s kópiou objednávky).09.01.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
006/2019
Objednávame u Vás fotografické služby pre SAV a fotodokumentáciu
pre časopis SAV Akadémia na rok 2019.
14.01.2019Šimíček VladimírZochova 16/XIII,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
007/2019
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3, Vlárskej č.5 - 7, Konventnej č. 13 a Jaskovom rade č. 203.14.01.2019Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
008/2019
Objednávame u Vás výmenu servopohonu zmiešavacieho uzla
na vzduchotechnickom zariadení v závodnej kuchyni Úradu SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.
14.01.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
009/2019
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne, uterákov, osušiek
a utierok z Penziónu Bystrina na Šrobárovej č. 4, v Trenčianských
Tepliciach.
14.01.2019Práčovňa a čistiareň KostelanskýSNP 1425,Považská Bystrica,SK17 Považská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
009/A/2019
Objednávame u Vás dodávku, odber a využívanie spravodajského
servisu TASR v celkovej hodnote 6588,00 eur bez DPH.
14.01.2019Tlačová agentúra SRDúbravská cesta 14,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/004/2019/RV
OMS U SAV objedn6va u V6s rezervovand letenky pre fng. Jdna Baraniika, PhD. z Oradu SAV nasledovne: Viedef, - Rim a spiit' OE 308 28JAN VIEFCO 0645 0825 a sp?it' EW5881 30JAN FCOVIE 0845 1025 za 148 eur. Letenku uhradime fakturou, ktorej origin6l prosime zaslaf na adresu Uradu SAV spolu s Spiou objedn6vky.14.01.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
010/2019
Objednávame u Vás predplatné časopisu: Duševné vlastníctvo na
rok 2019.
15.01.2019Úrad priem.vlastnictva30810787Jana ?vermu 43,Banská Bystrica,SK97404 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
012/2019
Objednávame u Vás preverenie systému funkčnosti v kotolni SAV
na Vlárskej ul. č. 5-7.
16.01.2019Úrad priem.vlastnictva30810787Jana ?vermu 43,Banská Bystrica,SK97404 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
013/2019
Objednávame u Vás výmenu žiarovky vonkajšieho osvetlenia na
Hroznovej ul. č. 3, Bratislava.
16.01.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
014/2019
Objednávame u Vás prednášku Verejné obstarávanie pre zamestnancov SAV dňa 25. 03. 2019 v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej17.01.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
015/2019
Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny do závodnej jedálni
Ú SAV, Štefánikova 49 Bratislava
17.01.2019Distributér Ing.Bukva, DS30371856P.O.Box 57,Dunajská Streda,SK92901 Dunajská StredaIng. Ján Malík, CSc.
016/2019
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
na I. štvrťrok 2019.
17.01.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
017/2019
Objednávame u Vás odvoz bio odpadu zo závodnej kuchyni Úradu
SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava nasledovne:
2 x do týždňa odvoz 3 ks 40 l sudov na základe predloženej CP.
18.01.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
005/2019
Objednávame u Vás presťahovanie archívu a presťahovanie
2 ks trezorov z priestorov Ú SAV, Štefánikova č. 49 do priestorov
Unimobunky na Dúbravskej ceste č.9, Bratislava.
19.01.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/2019
Objednávame u Vás vyčistenie skenera zn.: Canon -i-sensys
MF8550CdN v kancelárii č. 311 na III. poschodí Úradu SAV na
Štefánikovej č. 49, Bratislava.
21.01.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/A/2019
Objednávame u Vás určenie prípojného bodu na verejný vodovod
pre chaty s.č. 706 a 707 na Donovaloch.
21.01.2019Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s.Partizánska cesta 5,Bratislava,SK974 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
019/2019
Objednávame u Vás opravu vypínača na ohrievacom pulte v ZK
Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava.
22.01.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
020/2019
Objednávame u Vás pranie bielizne a posteľného prádla na základe
predložených požiadaviek pre ubytovacie zariadenia Úradu SAV.
22.01.2019CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
021/2019
Objednávame u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača
škrobu v závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
23.01.2019KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)