Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270632018
24.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  45.600,-
EUR
5270622018
24.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  86.300,-
EUR
5215052018
24.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4517.270,-
EUR
5215022018
19.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  10150.940,-
EUR
5214952018
18.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  190.140,-
EUR
5214992018
18.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  492.640,-
EUR
5215012018
18.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  227.610,-
EUR
5214972018
18.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5214982018
18.09.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5270582018
18.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  293.870,-
EUR
5140052018
18.09.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  10.000,-
EUR
5214962018
18.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5215002018
18.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  100.550,-
EUR
5160342018
14.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5160352018
14.09.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5214932018
14.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5170032018
14.09.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5214942018
14.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5214922018
14.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  144.050,-
EUR
5270572018
13.09.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.230,-
EUR
5214892018
13.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  31700.000,-
EUR
5214902018
13.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  38680.180,-
EUR
5214912018
13.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  78265.480,-
EUR
5270562018
13.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  118.980,-
EUR
5214852018
11.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5214882018
11.09.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5214832018
11.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  64.820,-
EUR
5214862018
11.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  172.860,-
EUR
5214842018
11.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5214872018
11.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.280,-
EUR
5214822018
10.09.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  215.600,-
EUR
5140042018
05.09.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  41.200,-
EUR
5111092018
04.09.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  264.000,-
EUR
5111052018
04.09.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  349.800,-
EUR
5111032018
04.09.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  544.500,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)