Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5111162018
09.10.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  231.000,-
EUR
5111132018
09.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  726.000,-
EUR
5215202018
08.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4500.000,-
EUR
5215162018
08.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  299.450,-
EUR
5215232018
08.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5215172018
08.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  41.720,-
EUR
5215142018
08.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  609.190,-
EUR
5215182018
08.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9150.000,-
EUR
5215212018
08.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  690.000,-
EUR
5170042018
08.10.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5215222018
08.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  150.000,-
EUR
5215152018
08.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  131.010,-
EUR
5215192018
08.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2000.000,-
EUR
5220482018
05.10.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  1453.330,-
EUR
5215102018
05.10.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  101.300,-
EUR
5215112018
05.10.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  106.850,-
EUR
5220492018
05.10.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  350.930,-
EUR
5215122018
05.10.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  20.320,-
EUR
5215132018
05.10.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  -1.040,-
EUR
5215082018
05.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  20.330,-
EUR
5215092018
05.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  43.330,-
EUR
5220472018
05.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  350.930,-
EUR
5220462018
04.10.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  1304.560,-
EUR
5230442018
04.10.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5215062018
04.10.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230452018
04.10.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5215072018
04.10.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5160372018
26.09.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  25.260,-
EUR
5160362018
26.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  66.860,-
EUR
5130082018
24.09.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5215042018
24.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1995.550,-
EUR
5270612018
24.09.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.900,-
EUR
5270642018
24.09.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  135.330,-
EUR
5215032018
24.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9777.370,-
EUR
5270602018
24.09.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  196.090,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)