Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5215452018
16.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.210,-
EUR
5215442018
16.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5215402018
15.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  785.480,-
EUR
5215362018
15.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5215372018
15.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.050,-
EUR
5215412018
15.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  108.770,-
EUR
5215382018
15.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1591.350,-
EUR
5215342018
15.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.810,-
EUR
5215352018
15.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.280,-
EUR
5215392018
15.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  346.990,-
EUR
5215282018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  625.050,-
EUR
5215292018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.160,-
EUR
5215302018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.210,-
EUR
5215312018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.050,-
EUR
5215322018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5215332018
12.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  31.490,-
EUR
5215242018
11.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  26899.070,-
EUR
5215252018
11.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  31700.000,-
EUR
5215262018
11.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  43187.960,-
EUR
5215272018
11.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  387.900,-
EUR
5270662018
10.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  116.940,-
EUR
5270652018
10.10.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.420,-
EUR
5160382018
10.10.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5160392018
10.10.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5111192018
09.10.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1560.900,-
EUR
5111202018
09.10.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1395.900,-
EUR
5111182018
09.10.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  633.600,-
EUR
5111242018
09.10.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  168.300,-
EUR
5111142018
09.10.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  359.700,-
EUR
5111222018
09.10.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  211.200,-
EUR
5111152018
09.10.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  247.500,-
EUR
5111212018
09.10.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  359.700,-
EUR
5111122018
09.10.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  379.500,-
EUR
5111172018
09.10.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  465.300,-
EUR
5111232018
09.10.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  148.500,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)