Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230472018
05.11.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5215702018
05.11.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5120132018
05.11.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  180.000,-
EUR
5215712018
05.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  26.640,-
EUR
5215632018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2572.760,-
EUR
5215642018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2317.050,-
EUR
5215652018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  2639.980,-
EUR
5215662018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5215672018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5215682018
31.10.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5215622018
23.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  242.080,-
EUR
5270672018
22.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  311.590,-
EUR
5270702018
22.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  136.750,-
EUR
5270682018
22.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  228.860,-
EUR
5270712018
22.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  42.170,-
EUR
5270692018
22.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  52.860,-
EUR
5270722018
22.10.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  134.460,-
EUR
5160412018
19.10.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  31.860,-
EUR
5160402018
19.10.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  63.020,-
EUR
5215602018
19.10.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  11.940,-
EUR
5215592018
17.10.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5215572018
17.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5215532018
17.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4210.270,-
EUR
5215492018
17.10.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  2644.850,-
EUR
5215502018
17.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  366.250,-
EUR
5215542018
17.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  583.030,-
EUR
5215582018
17.10.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.160,-
EUR
5215552018
17.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  177.990,-
EUR
5215512018
17.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8529.870,-
EUR
5215472018
17.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  5358.380,-
EUR
5215522018
17.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1859.930,-
EUR
5215562018
17.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5215482018
17.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1168.390,-
EUR
5215432018
16.10.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5215422018
16.10.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.830,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)