Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5170052018
09.11.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5215842018
08.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  150.000,-
EUR
5215882018
08.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1900.000,-
EUR
5215802018
08.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5215872018
08.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9150.000,-
EUR
5215832018
08.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  690.000,-
EUR
5215792018
08.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5215862018
08.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  40.000,-
EUR
5215822018
08.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5215902018
08.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  550.000,-
EUR
5215812018
08.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5215852018
08.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5215892018
08.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4300.000,-
EUR
5215782018
07.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9605.320,-
EUR
5215722018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -31.490,-
EUR
5215732018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -4.140,-
EUR
5215742018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -11.050,-
EUR
5215752018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -9.210,-
EUR
5215762018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -12.160,-
EUR
5215772018
06.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -625.050,-
EUR
5111262018
06.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  838.200,-
EUR
5111322018
06.11.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1201.200,-
EUR
5111312018
06.11.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  745.800,-
EUR
5111372018
06.11.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  92.400,-
EUR
5111342018
06.11.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1201.200,-
EUR
5111272018
06.11.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  455.400,-
EUR
5111282018
06.11.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  353.100,-
EUR
5111362018
06.11.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  247.500,-
EUR
5111252018
06.11.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  363.000,-
EUR
5111292018
06.11.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  207.900,-
EUR
5111352018
06.11.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  181.500,-
EUR
5111302018
06.11.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  524.700,-
EUR
5111332018
06.11.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  471.900,-
EUR
5215692018
05.11.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230462018
05.11.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)