Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216202018
21.11.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  3286.350,-
EUR
5216172018
20.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  103.550,-
EUR
5216162018
20.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  474.860,-
EUR
5216182018
20.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  234.350,-
EUR
5216192018
20.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  32.390,-
EUR
5216132018
19.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.140,-
EUR
5216122018
19.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.850,-
EUR
5270752018
19.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  107.650,-
EUR
5216142018
19.11.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  76.800,-
EUR
5216152018
19.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  68.400,-
EUR
5216102018
19.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  178.000,-
EUR
5216112018
19.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.810,-
EUR
5216032018
15.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  158.580,-
EUR
5216072018
15.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  35.290,-
EUR
5216062018
15.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.820,-
EUR
5216022018
15.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  727.220,-
EUR
5216082018
15.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.860,-
EUR
5216042018
15.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  358.900,-
EUR
5216092018
15.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.040,-
EUR
5216052018
15.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  49.610,-
EUR
5216012018
14.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  608.380,-
EUR
5216002018
14.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  -98.790,-
EUR
5215952018
14.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  31700.000,-
EUR
5215972018
14.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  47814.870,-
EUR
5215982018
14.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  -232.040,-
EUR
5215992018
14.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  -55.340,-
EUR
5215962018
14.11.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5160432018
13.11.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5160422018
13.11.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5270732018
13.11.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.460,-
EUR
5270742018
13.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  123.010,-
EUR
5215932018
12.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5215942018
12.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5215912018
12.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5215922018
12.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)