Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210092018
02.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  32.830,-
EUR
5210142018
02.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  204.420,-
EUR
5260032018
02.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5240082018
02.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5220012018
02.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5210012018
02.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5230012018
02.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5210122018
02.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  10.080,-
EUR
5210182018
02.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.800,-
EUR
5260042018
02.01.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  60.000,-
EUR
5210052018
02.01.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  113.590,-
EUR
5230052018
02.01.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  240.000,-
EUR
5220052018
02.01.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  1374.000,-
EUR
5240032018
02.01.2018
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240022018
02.01.2018
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5210032018
02.01.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5230032018
02.01.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5220032018
02.01.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5260012018
02.01.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5240012018
02.01.2018
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5220022018
02.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  284.750,-
EUR
5210022018
02.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  16.670,-
EUR
5260022018
02.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  33.330,-
EUR
5230022018
02.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  111.500,-
EUR
5240052018
02.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  6.640,-
EUR
5260052018
02.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  120.000,-
EUR
5210062018
02.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  135.000,-
EUR
5220062018
02.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  1158.300,-
EUR
5230062018
02.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  178.000,-
EUR
5230072018
02.01.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  130.000,-
EUR
5220072018
02.01.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  1052.800,-
EUR
5210072018
02.01.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  61.000,-
EUR
5240042018
02.01.2018
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5210132018
02.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  891.180,-
EUR
5210082018
02.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  143.110,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)