Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5220192018
04.01.2018
  Grueber Gerhard Ing.  Bratislava
7507218089
  47.500,-
EUR
5220212018
04.01.2018
  Horváth Martin  Bratislava
7010286272
  95.000,-
EUR
5220242018
04.01.2018
  Šajtlava Peter  Bratislava
5609086329
  100.000,-
EUR
5220222018
04.01.2018
  KABZAN Juraj Ing.  Bratislava
6108176327
  95.000,-
EUR
5220162018
04.01.2018
  Danevová Štefánia  Bratislava
386012096
  46.660,-
EUR
5220232018
04.01.2018
  KISS Otto  Bratislava
330720786
  95.000,-
EUR
5220172018
04.01.2018
  Kabzanová Teodora  Bratislava
6057016141
  46.670,-
EUR
5220182018
04.01.2018
  Danev Miroslav Ing.  Bratislava - Záhorská Bystrica
6403136795
  46.670,-
EUR
5220202018
04.01.2018
  Grueberová Silvia  Bratislava
7655076110
  47.500,-
EUR
5240092018
03.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  39.840,-
EUR
5220132018
03.01.2018
  IGS-HS Art Servis s.r.o.  Bratislava
35702613
  270.000,-
EUR
5240102018
03.01.2018
  Marta Pichová, s.r.o.  Bratislava
47481153
  39.840,-
EUR
5230112018
03.01.2018
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  165.000,-
EUR
5220092018
03.01.2018
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  235.000,-
EUR
5220122018
03.01.2018
  APEX Solutions, Bratislava  Bratislava
44642831
  300.000,-
EUR
5230102018
03.01.2018
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  222.000,-
EUR
5220082018
03.01.2018
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  325.000,-
EUR
5220142018
03.01.2018
  Fogašová Slávka  Bratislava
  270.000,-
EUR
5220152018
03.01.2018
  Partl František  Bratislava
  270.000,-
EUR
5220112018
03.01.2018
  Sitár Peter  Bratislava
  340.000,-
EUR
5230082018
03.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5210192018
03.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5210202018
03.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230092018
03.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5220102018
03.01.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  534.000,-
EUR
5240072018
02.01.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240062018
02.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5210042018
02.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220042018
02.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230042018
02.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5210162018
02.01.2018
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.470,-
EUR
5210152018
02.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  195.680,-
EUR
5210102018
02.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  31.420,-
EUR
5210172018
02.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  254.110,-
EUR
5210112018
02.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  40.810,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)