Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210422018
17.01.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  63.190,-
EUR
5210532018
17.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1376.840,-
EUR
5210552018
17.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  215.600,-
EUR
5210472018
17.01.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  173.160,-
EUR
5210462018
17.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  561.220,-
EUR
5210582018
17.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  329.850,-
EUR
5210452018
17.01.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  -432.140,-
EUR
5210512018
17.01.2018
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  18.440,-
EUR
5210332018
17.01.2018
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  2930.140,-
EUR
5270012018
16.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  16.000,-
EUR
5210312018
12.01.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5210282018
12.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  38.300,-
EUR
5210292018
12.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  49.740,-
EUR
5210272018
12.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5210302018
12.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5210262018
12.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5210212018
10.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5210252018
10.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5210222018
10.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5210242018
10.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  45.220,-
EUR
5210232018
10.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  34.820,-
EUR
5110052018
08.01.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  709.500,-
EUR
5110132018
08.01.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  224.400,-
EUR
5110072018
08.01.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  85.800,-
EUR
5110012018
08.01.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  564.300,-
EUR
5110042018
08.01.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  825.000,-
EUR
5110112018
08.01.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  264.000,-
EUR
5110122018
08.01.2018
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  280.500,-
EUR
5110102018
08.01.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  623.700,-
EUR
5110032018
08.01.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  570.900,-
EUR
5110022018
08.01.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  396.000,-
EUR
5110142018
08.01.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1481.700,-
EUR
5110082018
08.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2171.400,-
EUR
5110092018
08.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1692.900,-
EUR
5110062018
08.01.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  1201.200,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)