Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5210612018
23.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  447.210,-
EUR
5210972018
23.01.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  56.060,-
EUR
5210892018
23.01.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  -19.290,-
EUR
5210932018
23.01.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  -60.860,-
EUR
5210902018
23.01.2018
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  954.540,-
EUR
5210912018
23.01.2018
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  392.880,-
EUR
5210782018
23.01.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  207.170,-
EUR
5210922018
23.01.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -14.150,-
EUR
5210952018
23.01.2018
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -238.880,-
EUR
5210982018
23.01.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  -201.490,-
EUR
5210962018
23.01.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  -120.260,-
EUR
5210942018
23.01.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -415.230,-
EUR
5210872018
23.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1.850,-
EUR
5220252018
22.01.2018
  LABOSERV.SK s.r.o.  Bratislava
45450196
  40.000,-
EUR
5210602018
18.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  13208.020,-
EUR
5210542018
17.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1022.890,-
EUR
5210322018
17.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  6863.730,-
EUR
5210522018
17.01.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  106.350,-
EUR
5120012018
17.01.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5210502018
17.01.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  3006.770,-
EUR
5210592018
17.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  99.920,-
EUR
5210352018
17.01.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  5151.370,-
EUR
5210482018
17.01.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  2.220,-
EUR
5210362018
17.01.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1056.860,-
EUR
5210412018
17.01.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  794.720,-
EUR
5210382018
17.01.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  506.210,-
EUR
5210342018
17.01.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  -17.790,-
EUR
5210492018
17.01.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  -145.890,-
EUR
5210432018
17.01.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  151.670,-
EUR
5210372018
17.01.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  249.260,-
EUR
5210402018
17.01.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  7.440,-
EUR
5210442018
17.01.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  183.920,-
EUR
5210392018
17.01.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  -14.870,-
EUR
5210572018
17.01.2018
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  13.400,-
EUR
5210562018
17.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  225.150,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)