Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270072018
26.01.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  122.660,-
EUR
5270052018
26.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  17.830,-
EUR
5270032018
26.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  66.810,-
EUR
5270042018
26.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  46.500,-
EUR
5210992018
25.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  139.370,-
EUR
5160032018
25.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  68.330,-
EUR
5160012018
25.01.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  12.650,-
EUR
5160022018
25.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  16.060,-
EUR
5211002018
25.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  804.050,-
EUR
5160042018
25.01.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  28.930,-
EUR
5210692018
23.01.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  109.040,-
EUR
5210712018
23.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  88.040,-
EUR
5210862018
23.01.2018
  Ústav experimentálnej farmakológie  Bratislava
00598453
  9.810,-
EUR
5210722018
23.01.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  214.580,-
EUR
5210812018
23.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  4.420,-
EUR
5210832018
23.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  8.780,-
EUR
5210682018
23.01.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  108.050,-
EUR
5210842018
23.01.2018
  Ústav pre výskum srdca SAV  Bratislava
00598461
  11.560,-
EUR
5210852018
23.01.2018
  Ústav normálnej a patologickej  Bratislava
00598470
  1.070,-
EUR
5210772018
23.01.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  381.090,-
EUR
5210702018
23.01.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  288.550,-
EUR
5210662018
23.01.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  74.440,-
EUR
5210642018
23.01.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  20.820,-
EUR
5210672018
23.01.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  43.710,-
EUR
5210792018
23.01.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  3713.600,-
EUR
5210762018
23.01.2018
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  27.460,-
EUR
5210652018
23.01.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  -20.840,-
EUR
5210752018
23.01.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  -4.520,-
EUR
5210742018
23.01.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  22.430,-
EUR
5210732018
23.01.2018
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  31.340,-
EUR
5210802018
23.01.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  132.250,-
EUR
5210622018
23.01.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  23.240,-
EUR
5210632018
23.01.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  17.680,-
EUR
5210882018
23.01.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -5553.000,-
EUR
5210822018
23.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  35.790,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)