Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216472018
03.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  40.000,-
EUR
5216432018
03.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  550.000,-
EUR
5216502018
03.12.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  114.130,-
EUR
5216392018
03.12.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230492018
03.12.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5216482018
03.12.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  23.970,-
EUR
5216492018
03.12.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  495.710,-
EUR
5230482018
03.12.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5216382018
03.12.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5216412018
03.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1900.000,-
EUR
5216452018
03.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  150.000,-
EUR
5216352018
30.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.230,-
EUR
5216372018
30.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5216362018
30.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.950,-
EUR
5216342018
30.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.680,-
EUR
5216332018
29.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  28266.070,-
EUR
5216322018
28.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  -31700.000,-
EUR
5270782018
27.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  140.630,-
EUR
5270792018
27.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  47.470,-
EUR
5270762018
27.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  265.390,-
EUR
5270772018
27.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  114.510,-
EUR
5270802018
27.11.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  123.280,-
EUR
5216312018
27.11.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5216272018
26.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  63.950,-
EUR
5160452018
26.11.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  32.900,-
EUR
5160442018
26.11.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  66.440,-
EUR
5216262018
26.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  293.250,-
EUR
5216302018
26.11.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  29613.890,-
EUR
5216282018
26.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  144.730,-
EUR
5216292018
26.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  20.010,-
EUR
5216252018
23.11.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  10.670,-
EUR
5216242018
23.11.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  77.200,-
EUR
5216212018
23.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9186.040,-
EUR
5216222018
23.11.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  156.420,-
EUR
5216232018
23.11.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  34.110,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)