Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110262018
02.02.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  198.000,-
EUR
5110252018
02.02.2018
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  247.500,-
EUR
5110172018
02.02.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  158.400,-
EUR
5110202018
02.02.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  495.000,-
EUR
5110222018
02.02.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  495.000,-
EUR
5110182018
02.02.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  448.800,-
EUR
5110282018
02.02.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  237.600,-
EUR
5110152018
02.02.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  617.100,-
EUR
5110162018
02.02.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  267.300,-
EUR
5110272018
02.02.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  72.600,-
EUR
5211182018
02.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  20.160,-
EUR
5110232018
02.02.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1567.500,-
EUR
5110242018
02.02.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1864.500,-
EUR
5110212018
02.02.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  947.100,-
EUR
5211162018
01.02.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230132018
01.02.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5120022018
01.02.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  240.000,-
EUR
5230122018
01.02.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5211152018
01.02.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5211112018
30.01.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2013.790,-
EUR
5211132018
30.01.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  5353.300,-
EUR
5211092018
30.01.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  2590.130,-
EUR
5211012018
30.01.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  4643.400,-
EUR
5211042018
30.01.2018
  Ústav experimentálnej fyziky SAV  Košice
00166812
  3592.940,-
EUR
5211082018
30.01.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  3388.720,-
EUR
5211062018
30.01.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  8766.000,-
EUR
5211022018
30.01.2018
  Ústav geotechniky SAV  Košice
00166553
  553.680,-
EUR
5211072018
30.01.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  652.110,-
EUR
5211122018
30.01.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  607.480,-
EUR
5211142018
30.01.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4416.940,-
EUR
5211032018
30.01.2018
  Technicka univerzita v Košiciach  Košice
00397610
  271.240,-
EUR
5211052018
30.01.2018
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
00397768
  798.290,-
EUR
5211102018
30.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  24859.240,-
EUR
5270062018
26.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  51.790,-
EUR
5270022018
26.01.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  182.500,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)