Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211292018
08.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5211332018
08.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5211322018
08.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5211282018
08.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5211352018
08.02.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5211312018
08.02.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5211342018
08.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  80.270,-
EUR
5211302018
08.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.890,-
EUR
5220292018
07.02.2018
  IBM International Services  Bratislava
35852631
  120.000,-
EUR
5211242018
06.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5211262018
06.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  30.110,-
EUR
5211272018
06.02.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5211252018
06.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5240162018
05.02.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240152018
05.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5230162018
05.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5220282018
05.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5211232018
05.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5240172018
05.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5230142018
05.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5260062018
05.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5220262018
05.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5211212018
05.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5240142018
05.02.2018
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240122018
05.02.2018
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240112018
05.02.2018
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240132018
05.02.2018
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5211222018
05.02.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5220272018
05.02.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5260072018
05.02.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5230152018
05.02.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5110192018
02.02.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  881.100,-
EUR
5211172018
02.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  87.880,-
EUR
5211192018
02.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  44.490,-
EUR
5211202018
02.02.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  6.190,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)