Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211492018
01.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.140,-
EUR
5211452018
01.03.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  40.000,-
EUR
5220332018
01.03.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  599.530,-
EUR
5230182018
01.03.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  100.000,-
EUR
5260092018
01.03.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  42.000,-
EUR
5211432018
27.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11346.590,-
EUR
5220312018
26.02.2018
  IBM International Services  Bratislava
35852631
  120.000,-
EUR
5240202018
26.02.2018
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5240182018
26.02.2018
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240192018
26.02.2018
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240212018
26.02.2018
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240242018
26.02.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5120052018
26.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  45.000,-
EUR
5240222018
26.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240232018
26.02.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5211422018
26.02.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  5000.000,-
EUR
5120042018
26.02.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  170.000,-
EUR
5120032018
21.02.2018
  Archeologický ústav SAV, v.v.i.  Nitra
00166723
  360.000,-
EUR
5211412018
16.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  513.890,-
EUR
5211372018
15.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5270102018
15.02.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  73.090,-
EUR
5160072018
15.02.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  61.680,-
EUR
5160082018
15.02.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  33.000,-
EUR
5211402018
15.02.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5270132018
15.02.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  123.200,-
EUR
5270112018
15.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  86.770,-
EUR
5211382018
15.02.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.290,-
EUR
5211392018
15.02.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5270092018
15.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  214.820,-
EUR
5270122018
15.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  53.990,-
EUR
5211362018
15.02.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5220302018
12.02.2018
  IBM International Services  Bratislava
35852631
  60.000,-
EUR
5270082018
09.02.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.540,-
EUR
5160062018
09.02.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5160052018
09.02.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)