Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110362018
06.03.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  79.200,-
EUR
5110302018
06.03.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  409.200,-
EUR
5110312018
06.03.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  231.000,-
EUR
5110402018
06.03.2018
  Ústav slovenskej literatúry SAV  Bratislava
17050286
  297.000,-
EUR
5110422018
06.03.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  264.000,-
EUR
5110322018
06.03.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  544.500,-
EUR
5110372018
06.03.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  458.700,-
EUR
5110382018
06.03.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1887.600,-
EUR
5160102018
06.03.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  10.880,-
EUR
5110332018
06.03.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1023.000,-
EUR
5160092018
06.03.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.570,-
EUR
5110392018
06.03.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1574.100,-
EUR
5211622018
06.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.370,-
EUR
5211582018
05.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  70.010,-
EUR
5211602018
05.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  21.510,-
EUR
5211592018
05.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  154.490,-
EUR
5211572018
05.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  305.220,-
EUR
5211532018
02.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.460,-
EUR
5211552018
02.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  30.110,-
EUR
5211562018
02.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.190,-
EUR
5211542018
02.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.640,-
EUR
5211502018
01.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.310,-
EUR
5211472018
01.03.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230202018
01.03.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5211482018
01.03.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230212018
01.03.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5211462018
01.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1600.000,-
EUR
5220342018
01.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5230192018
01.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5211522018
01.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.310,-
EUR
5211512018
01.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.890,-
EUR
5211442018
01.03.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5220322018
01.03.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5260082018
01.03.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230172018
01.03.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)