Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5211732018
23.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  40.010,-
EUR
5211762018
23.03.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5211752018
23.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.290,-
EUR
5211742018
23.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.290,-
EUR
5211722018
23.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.430,-
EUR
5211772018
23.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11249.860,-
EUR
5220362018
22.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  3495.820,-
EUR
5230232018
22.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  1140.730,-
EUR
5211702018
22.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -1600.000,-
EUR
5211712018
22.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1000.000,-
EUR
5130012018
16.03.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  40.000,-
EUR
5211672018
16.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  8.640,-
EUR
5211662018
16.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  37.660,-
EUR
5211692018
16.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  2.650,-
EUR
5211682018
16.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  19.060,-
EUR
5270172018
15.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  117.200,-
EUR
5270152018
15.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  211.820,-
EUR
5270182018
15.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  53.010,-
EUR
5270162018
15.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  64.660,-
EUR
5160112018
15.03.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  65.970,-
EUR
5160122018
15.03.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  33.610,-
EUR
5270142018
15.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.560,-
EUR
5270192018
15.03.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  185.660,-
EUR
5120062018
14.03.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  210.000,-
EUR
5211652018
14.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  90.140,-
EUR
5220352018
14.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  920.440,-
EUR
5230222018
14.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  164.460,-
EUR
5260102018
14.03.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  50.670,-
EUR
5211612018
06.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.570,-
EUR
5110352018
06.03.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  805.200,-
EUR
5211632018
06.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  80.270,-
EUR
5211642018
06.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.170,-
EUR
5110292018
06.03.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  551.100,-
EUR
5110412018
06.03.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  264.000,-
EUR
5110342018
06.03.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  462.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)