Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260132018
03.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  40.000,-
EUR
5220422018
03.04.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  350.930,-
EUR
5230332018
03.04.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  43.330,-
EUR
5211872018
03.04.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  20.330,-
EUR
5220392018
03.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  1453.330,-
EUR
5211892018
03.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  142.330,-
EUR
5260122018
03.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  80.000,-
EUR
5230262018
03.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  259.660,-
EUR
5211862018
03.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  523.000,-
EUR
5220372018
03.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  1598.000,-
EUR
5260112018
03.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  100.000,-
EUR
5230242018
03.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  200.000,-
EUR
5230282018
03.04.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5211932018
03.04.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5211922018
03.04.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230272018
03.04.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5220452018
03.04.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  178.000,-
EUR
5230252018
03.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  466.670,-
EUR
5211882018
03.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  1000.000,-
EUR
5220382018
03.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  2006.700,-
EUR
5240292018
27.03.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  19.920,-
EUR
5240302018
27.03.2018
  D & S, Ing. Štefan Demovič  Bratislava
11652241
  46.480,-
EUR
5240312018
27.03.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  26.560,-
EUR
5240282018
27.03.2018
  ADDSEN, s.r.o.  Malacky
46896511
  6.640,-
EUR
5240262018
27.03.2018
  S.R.P.K.B.- EUROCORD-Slovakia  Bratislava
31771165
  53.120,-
EUR
5240252018
27.03.2018
  CAFFE Espresso s.r.o.,  Bratislava
17319331
  53.120,-
EUR
5240272018
27.03.2018
  Diasan s.r.o.  Bratislava
35716738
  19.920,-
EUR
5211782018
26.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  231.720,-
EUR
5211822018
26.03.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.900,-
EUR
5211842018
26.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  80.070,-
EUR
5211802018
26.03.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  116.760,-
EUR
5211852018
26.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.160,-
EUR
5211812018
26.03.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  16.270,-
EUR
5211792018
26.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  52.920,-
EUR
5211832018
26.03.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.290,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)