Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260262018
04.04.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  525.780,-
EUR
5260322018
04.04.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  449.580,-
EUR
5110432018
04.04.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  75.900,-
EUR
5260152018
04.04.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  624.840,-
EUR
5260222018
04.04.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  944.880,-
EUR
5260232018
04.04.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  640.080,-
EUR
5110472018
04.04.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  429.000,-
EUR
5260342018
04.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  586.740,-
EUR
5211952018
04.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.240,-
EUR
5110522018
04.04.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1448.700,-
EUR
5110532018
04.04.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1805.100,-
EUR
5260302018
04.04.2018
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  335.280,-
EUR
5260172018
04.04.2018
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  11.430,-
EUR
5110492018
04.04.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1158.300,-
EUR
5260212018
04.04.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  441.960,-
EUR
5260202018
04.04.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  815.340,-
EUR
5211972018
04.04.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.300,-
EUR
5260372018
04.04.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  708.660,-
EUR
5211962018
04.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.720,-
EUR
5260192018
04.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  678.180,-
EUR
5260312018
04.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2354.580,-
EUR
5211942018
04.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.410,-
EUR
5260332018
04.04.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  822.960,-
EUR
5110482018
04.04.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  673.200,-
EUR
5220432018
03.04.2018
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  78.330,-
EUR
5230302018
03.04.2018
  Jaroslav Guniš - ANIMUS  Bratislava
31783589
  55.000,-
EUR
5220442018
03.04.2018
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  108.330,-
EUR
5230292018
03.04.2018
  Ing.Kadlecová Natália - IN Servis  Bratislava
40103960
  74.000,-
EUR
5220402018
03.04.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  458.000,-
EUR
5230312018
03.04.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  80.000,-
EUR
5211902018
03.04.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  37.860,-
EUR
5260142018
03.04.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  20.000,-
EUR
5211912018
03.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  45.000,-
EUR
5230322018
03.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  59.330,-
EUR
5220412018
03.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  386.100,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)