Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212162018
20.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  6321.590,-
EUR
5212292018
20.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -439.500,-
EUR
5212212018
20.04.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  4890.640,-
EUR
5212332018
20.04.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  1896.400,-
EUR
5212202018
20.04.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  903.490,-
EUR
5212272018
20.04.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -0.870,-
EUR
5212262018
20.04.2018
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  238.250,-
EUR
5212252018
20.04.2018
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  1258.950,-
EUR
5212282018
20.04.2018
  Agentúra 2000 s.r.o.  Stupava
35899255
  -24.320,-
EUR
5212242018
20.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  -73.410,-
EUR
5212302018
20.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  27007.800,-
EUR
5212022018
20.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  13707.480,-
EUR
5160132018
19.04.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  6.940,-
EUR
5160142018
19.04.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  8.810,-
EUR
5211992018
13.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  203.920,-
EUR
5211982018
13.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  892.990,-
EUR
5212012018
13.04.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.700,-
EUR
5212002018
13.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  450.000,-
EUR
5130022018
10.04.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  50.000,-
EUR
5110452018
04.04.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  181.500,-
EUR
5110542018
04.04.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  247.500,-
EUR
5260352018
04.04.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  266.700,-
EUR
5260292018
04.04.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  632.460,-
EUR
5260272018
04.04.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  525.780,-
EUR
5110512018
04.04.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  468.600,-
EUR
5110462018
04.04.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  537.900,-
EUR
5260362018
04.04.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  457.200,-
EUR
5260162018
04.04.2018
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  53.340,-
EUR
5260282018
04.04.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  137.160,-
EUR
5260242018
04.04.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  76.200,-
EUR
5260182018
04.04.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  845.820,-
EUR
5110502018
04.04.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  491.700,-
EUR
5260252018
04.04.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  167.640,-
EUR
5110552018
04.04.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  313.500,-
EUR
5110442018
04.04.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  290.400,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)