Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5260582018
24.04.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  204.600,-
EUR
5260402018
24.04.2018
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  23.870,-
EUR
5260572018
24.04.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  119.350,-
EUR
5260512018
24.04.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  61.380,-
EUR
5260452018
24.04.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  197.780,-
EUR
5260442018
24.04.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  364.870,-
EUR
5260602018
24.04.2018
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  150.040,-
EUR
5260412018
24.04.2018
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  5.120,-
EUR
5260532018
24.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  262.570,-
EUR
5270222018
24.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  66.430,-
EUR
5160152018
23.04.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  66.490,-
EUR
5160162018
23.04.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  31.970,-
EUR
5212192018
20.04.2018
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  66.310,-
EUR
5212032018
20.04.2018
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  19328.540,-
EUR
5120082018
20.04.2018
  Archeologický ústav SAV, v.v.i.  Nitra
00166723
  360.000,-
EUR
5212152018
20.04.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  13834.700,-
EUR
5212172018
20.04.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  1479.200,-
EUR
5212312018
20.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  6167.460,-
EUR
5212222018
20.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  3583.940,-
EUR
5212052018
20.04.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  82480.230,-
EUR
5270202018
20.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.460,-
EUR
5212232018
20.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -2406.550,-
EUR
5212042018
20.04.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  1796.030,-
EUR
5212062018
20.04.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  2310.850,-
EUR
5212112018
20.04.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  2795.720,-
EUR
5212082018
20.04.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  5247.190,-
EUR
5212072018
20.04.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  7342.050,-
EUR
5212182018
20.04.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  12997.980,-
EUR
5212132018
20.04.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  4208.150,-
EUR
5120072018
20.04.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  60.000,-
EUR
5212102018
20.04.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  5916.380,-
EUR
5212092018
20.04.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  3651.740,-
EUR
5212142018
20.04.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  11885.540,-
EUR
5212122018
20.04.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  6584.660,-
EUR
5212322018
20.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  13609.630,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)