Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5212602018
26.04.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  386.180,-
EUR
5212482018
26.04.2018
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  88.570,-
EUR
5212562018
26.04.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  399.230,-
EUR
5212372018
26.04.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  682.760,-
EUR
5212492018
26.04.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  363.210,-
EUR
5212512018
26.04.2018
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  77.610,-
EUR
5212502018
26.04.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  -121.440,-
EUR
5212402018
26.04.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  962.670,-
EUR
5212392018
26.04.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  1398.990,-
EUR
5212542018
26.04.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  16285.910,-
EUR
5212422018
26.04.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  123.520,-
EUR
5212452018
26.04.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  3818.600,-
EUR
5212412018
26.04.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  770.200,-
EUR
5212522018
26.04.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  1447.320,-
EUR
5212432018
26.04.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  1851.350,-
EUR
5212352018
25.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  182.100,-
EUR
5270212018
24.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  213.820,-
EUR
5260542018
24.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1053.690,-
EUR
5212342018
24.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12560.510,-
EUR
5270242018
24.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  42.590,-
EUR
5260562018
24.04.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  368.280,-
EUR
5260592018
24.04.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  317.130,-
EUR
5270232018
24.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  154.880,-
EUR
5260432018
24.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  303.490,-
EUR
5260422018
24.04.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  378.510,-
EUR
5260492018
24.04.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  75.020,-
EUR
5270252018
24.04.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  202.070,-
EUR
5260502018
24.04.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  235.290,-
EUR
5260552018
24.04.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  201.190,-
EUR
5260392018
24.04.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  279.620,-
EUR
5260472018
24.04.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  422.840,-
EUR
5260462018
24.04.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  286.440,-
EUR
5260522018
24.04.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  283.030,-
EUR
5260612018
24.04.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  235.290,-
EUR
5260482018
24.04.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  34.100,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)