Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5216722018
07.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1009.330,-
EUR
5216552018
06.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  215.750,-
EUR
5216592018
06.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.850,-
EUR
5216632018
06.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1302.620,-
EUR
5216572018
06.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  106.480,-
EUR
5216652018
06.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  642.870,-
EUR
5216612018
06.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.550,-
EUR
5216672018
06.12.2018
  BIONT, a.s.  Bratislava
35917571
  1016.000,-
EUR
5216622018
06.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.200,-
EUR
5216662018
06.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  88.860,-
EUR
5216582018
06.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  14.720,-
EUR
5216562018
06.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  47.050,-
EUR
5216602018
06.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  29.400,-
EUR
5216642018
06.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  284.050,-
EUR
5111472018
06.12.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  445.500,-
EUR
5111462018
05.12.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  39.600,-
EUR
5170062018
05.12.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5111422018
05.12.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  95.700,-
EUR
5111392018
05.12.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  257.400,-
EUR
5111402018
05.12.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  158.400,-
EUR
5111452018
05.12.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  115.500,-
EUR
5216522018
05.12.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  53.320,-
EUR
5160462018
05.12.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5111442018
05.12.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  224.400,-
EUR
5111412018
05.12.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  141.900,-
EUR
5111432018
05.12.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  485.100,-
EUR
5160472018
05.12.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5216542018
05.12.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  63.610,-
EUR
5111382018
05.12.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  623.700,-
EUR
5216532018
05.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  120.160,-
EUR
5216512018
05.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  242.400,-
EUR
5216442018
03.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  690.000,-
EUR
5216402018
03.12.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9000.000,-
EUR
5216462018
03.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  340.000,-
EUR
5216422018
03.12.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4300.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)