Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110582018
03.05.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  458.700,-
EUR
5110662018
03.05.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  633.600,-
EUR
5110652018
03.05.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  240.900,-
EUR
5110602018
03.05.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  198.000,-
EUR
5212792018
02.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  276.670,-
EUR
5212712018
02.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.290,-
EUR
5212752018
02.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  44.300,-
EUR
5212802018
02.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  610.530,-
EUR
5212772018
02.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  13.620,-
EUR
5212812018
02.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  85.070,-
EUR
5212732018
02.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.160,-
EUR
5212722018
02.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  80.070,-
EUR
5212762018
02.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  97.750,-
EUR
5212782018
02.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1211.580,-
EUR
5212742018
02.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  193.980,-
EUR
5212702018
02.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.900,-
EUR
5212362018
26.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  3736.830,-
EUR
5212662018
26.04.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  2033.240,-
EUR
5212582018
26.04.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  133.810,-
EUR
5212592018
26.04.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -12.940,-
EUR
5212532018
26.04.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  2258.980,-
EUR
5212572018
26.04.2018
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -286.450,-
EUR
5212652018
26.04.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  16.300,-
EUR
5212622018
26.04.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  27.650,-
EUR
5212642018
26.04.2018
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  93.840,-
EUR
5212632018
26.04.2018
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  23.400,-
EUR
5212462018
26.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  1375.000,-
EUR
5212612018
26.04.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  40.750,-
EUR
5212692018
26.04.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  142.770,-
EUR
5212682018
26.04.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  1024.570,-
EUR
5212552018
26.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  979.440,-
EUR
5212672018
26.04.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  464.310,-
EUR
5212442018
26.04.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  618.480,-
EUR
5212472018
26.04.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  673.870,-
EUR
5212382018
26.04.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  488.510,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)