Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213022018
15.05.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  41.170,-
EUR
5213052018
15.05.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  895.690,-
EUR
5213142018
15.05.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  5474.380,-
EUR
5212992018
15.05.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  474.770,-
EUR
5213012018
15.05.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  244.090,-
EUR
5130042018
15.05.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  320.000,-
EUR
5213122018
15.05.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  447.520,-
EUR
5213032018
15.05.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  546.300,-
EUR
5212952018
10.05.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230352018
10.05.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5212942018
10.05.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5230342018
10.05.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5212832018
09.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.240,-
EUR
5212872018
09.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.610,-
EUR
5212912018
09.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1457.140,-
EUR
5212842018
09.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.720,-
EUR
5212922018
09.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  3215.440,-
EUR
5212882018
09.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  30.030,-
EUR
5212892018
09.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.180,-
EUR
5212932018
09.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  448.050,-
EUR
5212852018
09.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.300,-
EUR
5212822018
09.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.410,-
EUR
5212902018
09.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  6380.910,-
EUR
5212862018
09.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.590,-
EUR
5110682018
07.05.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  537.900,-
EUR
5160172018
04.05.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  8.310,-
EUR
5160182018
04.05.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5110592018
03.05.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1758.900,-
EUR
5110672018
03.05.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  867.900,-
EUR
5110572018
03.05.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1584.000,-
EUR
5110632018
03.05.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  396.000,-
EUR
5110612018
03.05.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  287.100,-
EUR
5110642018
03.05.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  382.800,-
EUR
5110562018
03.05.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  69.300,-
EUR
5110622018
03.05.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  412.500,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)