Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213322018
16.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  155.030,-
EUR
5213262018
16.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  39.910,-
EUR
5213272018
16.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.080,-
EUR
5213332018
16.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  342.120,-
EUR
5213342018
16.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  47.670,-
EUR
5213282018
16.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.270,-
EUR
5240322018
16.05.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  13.280,-
EUR
5213302018
16.05.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  -13.660,-
EUR
5213252018
16.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.780,-
EUR
5213312018
16.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  678.910,-
EUR
5213352018
16.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  5995.490,-
EUR
5212962018
15.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1012.360,-
EUR
5213172018
15.05.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  22.170,-
EUR
5213232018
15.05.2018
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  23.230,-
EUR
5213222018
15.05.2018
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  27.740,-
EUR
5213212018
15.05.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  9.780,-
EUR
5213242018
15.05.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  3.940,-
EUR
5270262018
15.05.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  14.980,-
EUR
5213192018
15.05.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  132.660,-
EUR
5213182018
15.05.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -3.670,-
EUR
5213132018
15.05.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  624.240,-
EUR
5213202018
15.05.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -21.550,-
EUR
5213062018
15.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  446.080,-
EUR
5213152018
15.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  278.100,-
EUR
5130052018
15.05.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  200.000,-
EUR
5213072018
15.05.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  213.360,-
EUR
5213042018
15.05.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  202.890,-
EUR
5212982018
15.05.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  203.370,-
EUR
5213082018
15.05.2018
  Ústredný archív SAV  Bratislava
00494038
  29.520,-
EUR
5213162018
15.05.2018
  VEDA, vydavateľstvo SAV  Bratislava
00166758
  131.150,-
EUR
5212972018
15.05.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  233.180,-
EUR
5213092018
15.05.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  122.930,-
EUR
5213002018
15.05.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  303.430,-
EUR
5213102018
15.05.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  1046.810,-
EUR
5213112018
15.05.2018
  Ústav ekológie lesa SAV  Zvolen
00679071
  25.870,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)