Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5213672018
18.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2011.910,-
EUR
5213682018
18.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4439.660,-
EUR
5213692018
18.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  618.630,-
EUR
5213652018
18.05.2018
  PSJ Hydrotranzit, a.s.  Bratislava
35833106
  -31.120,-
EUR
5213622018
18.05.2018
  DOLITO s.r.o.  Bratislava
50695975
  -143.630,-
EUR
5213662018
18.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8810.320,-
EUR
5213562018
18.05.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  -312.510,-
EUR
5213632018
18.05.2018
  K.R.S., s.r.o.  Bratislava
35696583
  -132.580,-
EUR
5213612018
18.05.2018
  AXIUS SK s.r.o.  Bratislava
35827866
  -29.530,-
EUR
5213642018
18.05.2018
  KLIMAK,s.r.o.  Nitra
36545198
  1.120,-
EUR
5213572018
18.05.2018
  SWIFT CAR, s.r.o.  Bratislava
47883952
  83.580,-
EUR
5213582018
18.05.2018
  Športovo-strelecký klub  Bratislava
30812861
  123.580,-
EUR
5213602018
18.05.2018
  MUDr. KOLEŇ Juraj  Bratislava
31782604
  -66.040,-
EUR
5213592018
18.05.2018
  Jozef Ňurc - Jazdecká škola Cavallo  Bratislava
37073054
  56.450,-
EUR
5213532018
17.05.2018
  Technicko-hospodárska správa  Bratislava
00212041
  3001.900,-
EUR
5213542018
17.05.2018
  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Bratislava
00679089
  569.910,-
EUR
5213492018
17.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  1031.160,-
EUR
5213552018
17.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  848.910,-
EUR
5213522018
17.05.2018
  Astronomický ústav SAV  Tatranská Lomnica
00166529
  21.990,-
EUR
5213482018
17.05.2018
  Fyzikálny ústav SAV  Bratislava
00166537
  5256.350,-
EUR
5213502018
17.05.2018
  Ústav vied o Zemi SAV  Bratislava
00586943
  454.210,-
EUR
5213472018
17.05.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  3350.590,-
EUR
5213452018
17.05.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  2565.200,-
EUR
5213432018
17.05.2018
  Ústav stavebníctva a architektúry SAV  Bratislava
00166596
  1985.060,-
EUR
5213422018
17.05.2018
  Ústav merania SAV  Bratislava
00598411
  962.100,-
EUR
5213402018
17.05.2018
  Ústav informatiky SAV  Bratislava
17055555
  2353.610,-
EUR
5213512018
17.05.2018
  Chemický ústav SAV  Bratislava
00166618
  4314.240,-
EUR
5213462018
17.05.2018
  Ústav anorganickej chémie SAV  Bratislava
00586919
  1474.730,-
EUR
5213392018
17.05.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  174.060,-
EUR
5213442018
17.05.2018
  Ústav molekulárnej biológie SAV  Bratislava
00166634
  2018.320,-
EUR
5213412018
17.05.2018
  Ústav polymérov SAV  Bratislava
00586927
  1492.230,-
EUR
5213372018
16.05.2018
  Ústav zoológie SAV  Bratislava
00679097
  495.140,-
EUR
5213292018
16.05.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5213382018
16.05.2018
  Výpočtové stredisko SAV  Bratislava
00398144
  26086.540,-
EUR
5213362018
16.05.2018
  Neuroimunologický ústav SAV  Bratislava
31748333
  6126.570,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)