Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5110792018
05.06.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  320.100,-
EUR
5110742018
05.06.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  1032.900,-
EUR
5110832018
05.06.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  247.500,-
EUR
5110772018
05.06.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  722.700,-
EUR
5110782018
05.06.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  495.000,-
EUR
5110762018
05.06.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  267.300,-
EUR
5110812018
05.06.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  72.600,-
EUR
5213862018
05.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.720,-
EUR
5110722018
05.06.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  960.300,-
EUR
5213872018
05.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.300,-
EUR
5213842018
05.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  132.410,-
EUR
5230372018
04.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5213832018
04.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230362018
04.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5213822018
04.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5160192018
30.05.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  22.150,-
EUR
5213782018
29.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  39.910,-
EUR
5213812018
29.05.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5213772018
29.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.780,-
EUR
5213802018
29.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.270,-
EUR
5213792018
29.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.080,-
EUR
5213742018
28.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.020,-
EUR
5213712018
28.05.2018
  Správa účelových zariadení SAV  Bratislava
51707594
  1955.440,-
EUR
5213752018
28.05.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.250,-
EUR
5213732018
28.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.650,-
EUR
5213722018
28.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  -276.670,-
EUR
5110692018
25.05.2018
  Správa účelových zariadení SAV  Bratislava
51707594
  360.400,-
EUR
5110702018
25.05.2018
  Správa účelových zariadení SAV  Bratislava
51707594
  14.800,-
EUR
5110712018
25.05.2018
  Správa účelových zariadení SAV  Bratislava
51707594
  57.800,-
EUR
5213702018
23.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  12557.050,-
EUR
5270272018
22.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  216.340,-
EUR
5270302018
22.05.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  46.750,-
EUR
5270292018
22.05.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  114.410,-
EUR
5270282018
22.05.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  49.600,-
EUR
5270312018
22.05.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  127.410,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)