Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270352018
15.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  50.090,-
EUR
5214092018
15.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  342.540,-
EUR
5270322018
15.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  266.190,-
EUR
5270342018
15.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  146.240,-
EUR
5214072018
14.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  121.600,-
EUR
5214022018
14.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  88.080,-
EUR
5214082018
14.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  16.940,-
EUR
5214032018
14.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.270,-
EUR
5214052018
14.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  241.320,-
EUR
5214002018
14.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  174.780,-
EUR
5214012018
14.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  39.910,-
EUR
5214062018
14.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  55.110,-
EUR
5214042018
14.06.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5213972018
13.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  2012.190,-
EUR
5213962018
13.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  8811.540,-
EUR
5213992018
13.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  618.720,-
EUR
5140012018
13.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  127.500,-
EUR
5213982018
13.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4440.270,-
EUR
5160222018
11.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  81.340,-
EUR
5213932018
07.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  36.290,-
EUR
5213942018
07.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  80.070,-
EUR
5213952018
07.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.160,-
EUR
5213922018
07.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  158.900,-
EUR
5213882018
06.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  59.590,-
EUR
5213912018
06.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.180,-
EUR
5213902018
06.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  30.030,-
EUR
5213892018
06.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.610,-
EUR
5213852018
05.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  30.240,-
EUR
5160202018
05.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5110802018
05.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1613.700,-
EUR
5110732018
05.06.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  683.100,-
EUR
5110822018
05.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  1547.700,-
EUR
5160212018
05.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5110842018
05.06.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  264.000,-
EUR
5110752018
05.06.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  181.500,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)