Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5230392018
11.07.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5230382018
11.07.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5214192018
11.07.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5214152018
10.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  22.680,-
EUR
5214162018
10.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  50.040,-
EUR
5270392018
10.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  320.860,-
EUR
5214172018
10.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  6.970,-
EUR
5214182018
10.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  10573.750,-
EUR
5214142018
10.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  99.310,-
EUR
5120092018
21.06.2018
  Archeologický ústav SAV, v.v.i.  Nitra
00166723
  180.000,-
EUR
5160242018
20.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  34.670,-
EUR
5160232018
20.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  76.120,-
EUR
5270372018
20.06.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.370,-
EUR
5270382018
20.06.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  118.720,-
EUR
5110862018
19.06.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  1432.200,-
EUR
5214122018
19.06.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  86.750,-
EUR
5214132018
19.06.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.090,-
EUR
5214102018
19.06.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  172.140,-
EUR
5110922018
19.06.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  1890.900,-
EUR
5214112018
19.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  39.310,-
EUR
5110952018
19.06.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  2600.400,-
EUR
5110912018
19.06.2018
  Historický ústav SAV  Bratislava
00166944
  1283.700,-
EUR
5110892018
19.06.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  165.000,-
EUR
5110962018
19.06.2018
  Ústav svetovej literatúry SAV  Bratislava
17050278
  429.000,-
EUR
5110902018
19.06.2018
  Ústredná knižnica SAV  Bratislava
00587001
  244.200,-
EUR
5110932018
19.06.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  6.600,-
EUR
5110942018
19.06.2018
  Ústav krajinnej ekológie SAV  Bratislava
00679119
  735.900,-
EUR
5110872018
19.06.2018
  Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV  Bratislava
00166979
  1036.200,-
EUR
5110972018
19.06.2018
  Ekonomický ústav SAV  Bratislava
00699446
  346.500,-
EUR
5110982018
19.06.2018
  Centrum spoloč. a psychol. vied SAV  Bratislava
00596795
  541.200,-
EUR
5110882018
19.06.2018
  Filozofický ústav SAV  Bratislava
00166995
  138.600,-
EUR
5110852018
19.06.2018
  Sociologický ústav SAV  Bratislava
00679135
  660.000,-
EUR
5130062018
18.06.2018
  Ústav orientalistiky SAV  Bratislava
00681067
  120.000,-
EUR
5270362018
15.06.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  146.170,-
EUR
5270332018
15.06.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  54.010,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)