Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5270432018
31.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  57.060,-
EUR
5160292018
31.07.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  24.240,-
EUR
5270462018
31.07.2018
  Ústav mat.a mechaniky strojov SAV  Bratislava
00490750
  113.560,-
EUR
5214452018
26.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  32614.750,-
EUR
5214442018
23.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  11036.470,-
EUR
5214432018
19.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  45892.180,-
EUR
5270412018
18.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  112.940,-
EUR
5214412018
18.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  4468.750,-
EUR
5214422018
18.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  622.610,-
EUR
5214392018
18.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  9091.170,-
EUR
5270402018
18.07.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.650,-
EUR
5214402018
18.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  1955.120,-
EUR
5170012018
17.07.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5120102018
17.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  75.000,-
EUR
5214382018
17.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  149204.090,-
EUR
5214352018
16.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  87.240,-
EUR
5214362018
16.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.160,-
EUR
5214332018
16.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  177.490,-
EUR
5214372018
16.07.2018
  THS ústavov SAV Košice  Košice
00111643
  76.800,-
EUR
5214342018
16.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  38.170,-
EUR
5214222018
13.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  195.020,-
EUR
5214262018
13.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  28.920,-
EUR
5214302018
13.07.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  34.700,-
EUR
5160252018
13.07.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5160262018
13.07.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5214292018
13.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  161.360,-
EUR
5214212018
13.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  906.830,-
EUR
5214252018
13.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.460,-
EUR
5214242018
13.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  62.100,-
EUR
5214322018
13.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  11.050,-
EUR
5214282018
13.07.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.210,-
EUR
5214312018
13.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  79.310,-
EUR
5214272018
13.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.100,-
EUR
5214232018
13.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  445.750,-
EUR
5214202018
11.07.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)