Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.

Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - .

Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  1191
Počet zobrazených záznamov/stránka:  35
Odberateľské faktúry pre rok 2018
Číslo faktúry: Dátum vystavenia: Partner: Adresa partnera: IČO partnera: Hodnota faktúry: Mena:
5214692018
21.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  100.590,-
EUR
5214642018
21.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  12.160,-
EUR
5214662018
21.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  1468.740,-
EUR
5214612018
21.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  177.490,-
EUR
5214602018
20.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  -278.760,-
EUR
5270502018
20.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  292.850,-
EUR
5160332018
20.08.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  35.880,-
EUR
5160322018
20.08.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  74.500,-
EUR
5140022018
17.08.2018
  Ústav materiálového výskumu SAV  Košice
00166804
  40.000,-
EUR
5214592018
16.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  40304.340,-
EUR
5214572018
15.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  75587.090,-
EUR
5214582018
15.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  15345.500,-
EUR
5270492018
08.08.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  117.080,-
EUR
5214552018
08.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  66.100,-
EUR
5214512018
08.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  29.740,-
EUR
5214562018
08.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  9.210,-
EUR
5214522018
08.08.2018
  Univerzita Komenského  Bratislava
00397865
  4.140,-
EUR
5214532018
08.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  134.460,-
EUR
5214492018
08.08.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  60.510,-
EUR
5270482018
08.08.2018
  Igor Goruša-I.E.G.- STRAVOVACIE  Galanta
11707402
  15.120,-
EUR
5214502018
08.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  13.010,-
EUR
5214542018
08.08.2018
  Centrum biovied SAV  Bratislava
00490890
  28.920,-
EUR
5170022018
07.08.2018
  Elektrotechnický ústav SAV  Bratislava
00598429
  240.000,-
EUR
5160312018
02.08.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  11.920,-
EUR
5214472018
02.08.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  100.000,-
EUR
5230412018
02.08.2018
  Geografický ústav SAV  Bratislava
00166545
  300.000,-
EUR
5230402018
02.08.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  240.000,-
EUR
5160302018
02.08.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  9.390,-
EUR
5214462018
02.08.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  300.000,-
EUR
5130072018
02.08.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  40.000,-
EUR
5270442018
31.07.2018
  Centrum experimentálnej medicíny SAV  Bratislava
00598453
  109.980,-
EUR
5270472018
31.07.2018
  Centrum spoločných činností SAV  Bratislava
00398144
  291.330,-
EUR
5270452018
31.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  45.430,-
EUR
5270422018
31.07.2018
  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava
50073869
  226.810,-
EUR
5160282018
31.07.2018
  Matematický ústav SAV  Bratislava
00166791
  84.040,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)